top of page

turning dreams into reality

and

  movement

Mit kursus Karrierecoach tilbydes et par gange om året og henvender sig til dig, der gerne vil hjælpe andre med at komme videre i deres karriere, og som vil udbygge din værkstøjskasse med de nyeste metoder inden for karrierecoaching. 

scheel copenhagen 

9000+ karrierecoachingforløb
90+  gruppeforløb
1500+  kurser & workshops

Du har fundet ud af, at du vil arbejde med mennesker i en sammenhæng, hvor du kan bruge dine evner inden for coaching og rådgivning. Måske har du en coachuddannelse i forvejen, men aldrig rigtigt fået brugt den, eller måske har du et job, hvor du bruger dine coachende evner og kompetencer dagligt i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler eller andre funktioner under HR. 


Karrierecoaching er ikke Life Coaching, men coaching i en meget konkret kontekst og med et klart og målrettet formål.

 

Coachingmetoden er målrettet mennesker, der skal videre i deres karriere, enten på eget initiativ eller grundet en afskedigelse. Organisationer og virksomheder tilbyder såkaldte Outplacement-forløb til de ledere og medarbejdere, der skal videre.

 

Derudover er karrierecoaching målrettet understøttelse af udviklingen af innovative, proaktive og dedikerede ledere og medarbejdere, som vil bidrage med deres talent og udvikle sig i den organisation eller virksomhed, de er ansat i. 

Organisationer tilbyder deres ledere og medarbejdere professionelle karrierecoachingsamtaler med det formål at skabe en moderne, værdifuld og effektiv karrierekultur. En synlig karrierekultur er fundamentet for at fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere.

Karrierecoaching er derfor et succesfuldt redskab i den professionelle dialog omkring karrieredrømme og karriereudvikling.

 

Billede af Justin Kauffman
Skærmbillede 2023-03-10 kl. 13.59.50.png

Kurset Karriere Coach 

 

Karriere Coach Kursus 

  • Kurset afholdes over 2 dage, fra kl. 10.00 - 15.00 begge dage                                                               

  • Et personligt Karrierecoachingmøde a´ 1,5 - 2 timer  

  • En Personlig Karrieretest                             

 

Du vil inden kurset modtage forberedende materiale samt link til en valideret Karrieretest, Karrieremodellen, Decision Dynamics, som du får tilbagemelding på ved det individuelle karrierecoachingmøde.

 

Derudover modtager du bogen Succesfuld Karrierecoaching (274 sider), (e-bog) som er skrevet på baggrund af mere end 9000 individuelle sessioner og 1000 workshops og kurser inden for karrierecoaching og rådgivning samt en Karrierecoachguide.

 

 

Dato: 5-6 december / 2023

Det personlige Karrierecoachingmøde aftales individuelt ved opstart.

 

Pris pr. deltager kr. 10.000,-  eksklusiv moms.

Tilmeld dig her

Hvorfor coache inden for karriere og karriereudvikling?

 

Når man opsøger en karrierecoach, er det i langt de fleste tilfælde, fordi man har brug for at få sat fokus på sit arbejdsliv, og fordi man ønsker at udvikle sig og komme videre i sin karriere. 

Karrierecoaching handler derfor om at skabe rum til en åben og ærlig dialog omkring karrieredrømme, hvor den enkeltes kompetencer, udvikling og trivsel er i fokus.

At tilbyde succesfuld karrierecoaching betyder, at man skal være i stand til at varetage den dialog, der handler om, hvad karriere overhovedet betyder for den enkelte, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til udvikling og brug af kompetencer i den organisation, den enkelte er ansat i eller i et nyt job. 

På kurset lærer du at varetage disse professionelle, konstruktive og udviklingsorienterede karrierecoachingsamtaler med ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle sig eller at gå nye veje og finde et nyt job 

Alone in the unspoilt wilderness_edited.
Skærmbillede 2023-02-04 kl. 21.51.02.png

Virkeliggøre drømme 
 

Mange mennesker ønsker at udvikle deres karriere og komme tættere på deres karrieredrømme, men har sværere ved at virkeliggøre, det de drømmer om.

 

At have kendskab til sig selv og hvordan man kan bidrage med sit talent og sine ressourcer, uden at gå på kompromis med sit behov for at udfolde sig som menneske, og leve det liv man ønsker iøvrigt, er blevet et vigtigt element hos langt de fleste i dag.

Derfor er Karrierecoaching blevet populært, både når man skal videre fra sin nuværende arbejdsplads, som når man selv ønsker at komme videre i et nyt job, bruge sine kompetencer på en ny måde, udvikle sin karriere eller starte selvstændig.

Karrierecoaching har et klart og målrettet formål, der understøtter den enkelte i at komme videre i sit arbejdsliv og i sin karriere. Det handler om at finde og tage de rigtige beslutninger, der understøtter værdier, ønsker og behov for udvikling af kompetencer og ressourcer, samt afklaring af hvor coachee kan bidrage med sit talent på den bedst mulige måde. 

Når man coacher andre med fokus på job, arbejdsliv og karriere, er det vigtigt, at sætte rammerne og adskille denne form for coaching fra lifecoaching, generel jobrådgivning, mentoring, psykoterapi og andre former for samtalemetoder. 

  Karrierecoaching er populær i den professionelle dialog omkring karrieredrømme og karriereudvikling

 

Karrierecoaching er mere end Lifecoaching

 

Karrierecoaching hjælper coachee til at finde et nyt job eller udvikle sig i sit nuværende

Kontakt og få mere af vide om værktøjer og indhold på kurset og find ud af, om kurset er noget for dig.
Du kan også ringe til mig på +45 40502950

 

 

Reference

Barbara is continuously demonstrating a high insight in her areas of expertise, she is always relevant and she is able to challenge and develop you to increase your impact and your carreer management tools. 

 

Barbara is not just doing her "job", she is dedicated, resultdriven and truly wants to make a difference for her customers and participants. 

Do you want results, I would definitely select Barbara.

Kirsten / HR Direktør

 

Reference 
Udviklings og Forenklings Styrelsen 

'Det har været en virkelig god oplevelse at deltage i Barbaras karrierecoachingkursus.
Vi har over flere dage fået en bred viden om feltet og fået mange nye øjenåbnende indsigter – både om vores egne karrierer og om karriere i almindelighed.
 
Dertil kommer, at vi har fået god understøttelse til at tage karrierecoaching i brug i vores egen organisatoriske kontekst med afklaring af rammer såvel som en konkret spørgeguide.
 
Vi har sat stor pris på Barbaras hjælp, og det har fungeret som et solidt fundament for at bringe det i spil i egen organisation.' 

Why

Fremtidsforskere er enige om, at vi går fra arbejdsmarked til bidragsmarked.

Vi vil leve vores liv på en ny og meningsfuld måde, og vi vil i højere grad være med til at bestemme, hvordan vores liv skal leves.

 

Derfor træffer ledere og medarbejdere nye beslutninger i deres liv og arbejdsliv.

bottom of page