top of page

turning dreams into reality

and

  movement

Only by asking the People in your Company the right Questions, you will know how they want to contribute to Success.
Your aim must be to uncover the simple, strong, and powerful Motivation from Each and Everyone.
This is the only way to grow.

scheel copenhagen 

9000+ karrierecoachingforløb
90+  gruppeforløb
1500+  kurser & workshops

scheel copenhagen har specialiseret sig i at gøre HR til en stærk karrierecoaching ressource for ledere og medarbejdere.
 

At have kendskab til sig selv og hvordan man kan bidrage med sit talent og sine ressourcer, uden at gå på kompromis med sit behov for at udfolde sig som menneske, og leve det liv man ønsker iøvrigt, er blevet et vigtigt element hos langt de fleste i dag.
 

Ved at opkvalificere HR til at varetage professionelle og succesfulde karrierecoachingsamtaler, skaber I en kultur, hvor ledere og medarbejdere vil bidrage med deres stærkeste ressourcer og initiativ.  

resultatet er innovative, proaktive og dedikerede ledere og medarbejdere  


Karrierecoaching er ikke Life Coaching, men coaching i en meget konkret kontekst og med et klart og målrettet formål, der understøtter udviklingen af innovative, proaktive og dedikerede ledere og medarbejdere, som vil bidrage med deres talent og udvikle sig i jeres organisation.

Organisationer tilbyder deres ledere og medarbejdere professionelle karrierecoachingsamtaler med det formål at skabe en moderne, værdifuld og effektiv karrierekultur.
En synlig karrierekultur er fundamentet for at fastholde og tiltrække kompetente ledere og medarbejdere.


Karrierecoaching er et succesfuldt redskab i den professionelle dialog omkring karrieredrømme og karriereudvikling.

 

Billede af krakenimages

Kurset Karriere Coach 

 

Karriere Coach Kursus 

  • Kurset afholdes over 2 dage, fra kl. 10.00 - 15.00 begge dage                                                               

  • Et personligt Karrierecoachingmøde a´ 1,5 - 2 timer  

  • En Personlig Karrieretest                             

 

Deltagerne vil inden kurset modtage forberedende materiale samt link til en valideret Karrieretest, Karrieremodellen, Decision Dynamics, som gennemgås på det individuelle karrierecoachingmøde.

 

Derudover modtager deltagerne bogen Succesfuld Karrierecoaching (274 sider), (e-bog) som er skrevet på baggrund af mere end 9000 individuelle sessioner og 1000 workshops og kurser inden for karrierecoaching og rådgivning samt en Karrierecoachguide.

Pris pr. deltager kr. 10.000,-  eksklusiv moms.

Hvorfor opkvalificere HR i kunsten at coache karriereudvikling 

 

Når man opsøger en karrierecoach, er det i langt de fleste tilfælde, fordi man har brug for at få sat fokus på sit arbejdsliv, og fordi man ønsker at udvikle sig og komme videre i sin karriere. 

Karrierecoaching handler derfor om at skabe rum til en åben og ærlig dialog omkring karrieredrømme, hvor den enkeltes kompetencer, udvikling og trivsel er i fokus.

At tilbyde succesfuld karrierecoaching betyder, at man skal være i stand til at varetage den dialog, der handler om, hvad karriere overhovedet betyder for den enkelte, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til udvikling og brug af kompetencer i den organisation, den enkelte er ansat i eller i et nyt job. 

På kurset lærer deltagerne at varetage disse professionelle, konstruktive og udviklingsorienterede karrierecoachingsamtaler med ledere og medarbejdere, der ønsker at udvikle sig eller at gå nye veje.  

 

Reference

Barbara is continuously demonstrating a high insight in her areas of expertise, she is always relevant and she is able to challenge and develop you to increase your impact and your carreer management tools. 

 

Barbara is not just doing her "job", she is dedicated, resultdriven and truly wants to make a difference for her customers and participants. 

Do you want results, I would definitely select Barbara.

Kirsten / HR Direktør


don't quit! especially not quiet!

Quiet quitting er et oprør mod måden at være i arbejdet på. Tendensen, som er opstået i 2022, tvinger organisationerne til at have en anderledes dialog med medarbejderne omkring deres karriere. 

Det betyder, at der skal være nogen i organisationen, der skal være i stand til at varetage den dialog, der handler om, hvad job og karriere overhovedet betyder for den enkelte, og hvad der kan lade sig gøre i forhold til udvikling og brug af kompetencer. 

Hør mere om, hvordan I beholder de stærke ressourcer og kompetencer ombord.

'Why didn't ANYbody tell us about the career dreams that Martin had, BEFORE he left us?'

'And why didn't HE tell us?'

Karriere Coaching skaber commitment

Professionel Career Coaching

Udfordringen er ledere og medarbejdere, der kontinuerligt ønsker udvikling og dygtiggørelse, samt headhuntere der konstant søger de vanvittig dygtige kompetencer - også jeres.

Løsningen er opmærksomhed og karrierecoaching In House.

Midlet er et professionelt og fortroligt rum, hvor en åben og ærlig dialog omkring udvikling af karrieredrømme og den enkeltes liv, trivsel og balance er i fokus.
 

Kontakt og bliv klogere på metoder og værktøjer, og hvordan I passer på jeres ledere og medarbejdere  og bibeholder de stærke og kritiske kompetencer jeres organisation.  
 

 

Reference 
Udviklings og Forenklings Styrelsen 

'Det har været en virkelig god oplevelse at deltage i Barbaras karrierecoachingkursus.
Vi har over flere dage fået en bred viden om feltet og fået mange nye øjenåbnende indsigter – både om vores egne karrierer og om karriere i almindelighed.
 
Dertil kommer, at vi har fået god understøttelse til at tage karrierecoaching i brug i vores egen organisatoriske kontekst med afklaring af rammer såvel som en konkret spørgeguide.
 
Vi har sat stor pris på Barbaras hjælp, og det har fungeret som et solidt fundament for at bringe det i spil i egen organisation.' 

Why

Fremtidsforskere er enige om, at vi går fra arbejdsmarked til bidragsmarked.

Vi vil leve vores liv på en ny og meningsfuld måde, og vi vil i højere grad være med til at bestemme, hvordan vores liv skal leves.

 

Derfor træffer jeres ledere og medarbejdere nye beslutninger i deres liv og arbejdsliv.

scheel copenhagen

 

9000+  karrierecoachingforløb
90+  gruppeforløb

1500+  kurser & workshops

Kom igang med at tilbyde ledere og medarbejdere professionelle og succesfulde karrierecoachingsamtaler

Jeg skal videre i min karriere og have et nyt job. Kan jeg booke karrierecoachingsamtaler?

JA - kontakt

Kan jeg booke individuelle karrierecoachingsamtaler som privat person?

JA - kontakt

Kan jeg booke en plads på et Karrierecoach-kursus som privat person? JA - kontakt for datoer for det næste kursus

bottom of page