top of page

team proces

der skaber

indsigt, udvikling samarbejde & succes

Only by asking the People in your Company the right Questions, you will know how they can contribute to Success.

Your aim must be to build trust and to uncover the simple, strong, and powerful Motivation from Each and Everyone. 
This is the only way to grow.

Den psykologiske tryghed er et must og en forudsætning i ethvert team, hvis man vil opnå succes. 

Den psykologiske tryghed er fundamentet for succes. De vigtige elementer som respekt, åbenhed, tillid og loyalitet, er essentielt for et godt samarbejde, og er med til, at man kan bede om hjælp, kan begå fejl uden at blive utryg, kan tillade sig at være i tvivl og usikker, og således kan få lov til at udvikle sig i et trygt miljø, hvor erkendelsen af, at vi alle er forskellige, værdsættes. 

Det starter først og fremmest med kendskab til sig selv og andre / ask for help!

 

Tillid og tryghed kommer, når man lærer hinanden at kende. At kende til sine egne og andres måde at reagere på og opfatte væremåde, adfærd og kommunikation, skaber et arbejdsmiljø, hvor man kan arbejde i flow og fokusere på det frugtbare samarbejde og skabe udvikling i stedet for at bruge ressourcer og energi på mistrivsel og konflikter. Den personlige indsigt og udvikling bidrager til trygheden i teamet.

Jungs Type profiler er et dynamisk og empatisk værktøj til at få kendskab til hinanden 

Jungs Typologi skaber indsigt i vores måde at agere, vurdere og være i verden på.

Jungs Typologi, også kaldet JTI, er en personlighedstest, der bruges til at afdække, hvilken personlighedstype den enkelte har. 

Personlighedsprofilen beskriver de grundlæggende forskelle og ligheder mellem mennesker og er således et rigtig godt værktøj, når man ønsker at skabe synergi og at styrke samarbejdet i et team.

Jungs Typologi består af 16 forskellige personlighedstyper. 

 

Jungs Typologi er baseret på Carl G. Jungs teori om psykologiske typer. Han inddelte mennesker i 16 forskellige personlighedstyper ud fra 8 forskellige præferencer og 4 dimensioner, også kaldet måde at være i verden på.

Skærmbillede 2023-03-12 kl. 19.59.37.png

E

ekstrovert

I

eller

introvert

...handler om, hvor man foretrækker at rette sin opmærksomhed, og hvor man får energi fra.

Enten mod mennesker og ting i den ydre verden (udadvendthed), eller mod sin egen indre verden (indadvendthed).

Key Words for den ekstroverte; Aktiv, udadvendt, social, udtryksfuld

Key Words for den introverte; Reflekterende, indadvendt, reserveret, stille

S

sansning

N

eller

iNtuition

...handler om, hvordan man kan lide at tilegne sig information og opfatte ting.

 

Sansning fokuserer på brugen af den håndgribelige verden - de 5 sanser; se, høre, lugte, smage, føle.

 

iNtuitionen opfatter mening, sammenhænge og muligheder - og benytter den 6. sans.

Key Words for sansning som præference; Detaljeorienteret, Nuværende, Praktisk, Fakta, Klare anvisninger, Gentagelse

Key Words for iNtuition som præference; Ser mønstre og sammenhænge, Fremtidsorienteret, Fantasifuld, Innovation, Variation, Forandring

Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.00.05.png
Skærmbillede 2023-03-11 kl. 09.59.50.png

T

tænkning

F

eller

følen

...handler om, hvordan man kan lide at træffe beslutninger.

 

Tænkning benytter objektivt, analyserer og tænker i forhold til kriterier, årsag og virkning.

 

Følelse bestemmer, hvad der foretrækkes ud fra personlige værdier.

Key Words for tænkning som præference;  Tænkning, Objektiv, Retfærdighed, Cool, Upersonlig, Kritiserer, Analyserer, Præcis, Principper

Key Words for følen som præference; Følelse, Hjerte, Subjektiv, Harmoni, Omsorgsfuld, personlig, værdsætte, empati, overbevisende, værdier

Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.00.24.png
Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.00.37.png

J

P

vurdering

eller

oPfattelse

Livsstils dimensionen handler om, hvordan man orienterer sig mod den ydre verden.

 

Mennesker med vurdering (Judgement) som præference foretrækker at leve på en planlagt og velordnet måde.

 

Mennesker med oPfattelse (Perception) som præference foretrækker at leve fleksibelt og spontant.

 

Key Words for vudering som præference;  Organiseret, Struktur, Kontrol, Bevidst, Planlægning, Deadlines

Key Words for opfatte som præference; Flow, Nysgerrig, Spontan, Åbenhed, Eventyr, Fleksibel

Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.01.51.png
Skærmbillede 2023-03-11 kl. 10.01.29.png

De 16 typekoder har hver deres præferencesammensætning og derved hver deres unikke måde at opfatte verden på og indgå i samarbejder.

Hver af de 16 typekoder har sin egen beskrivelse af en personlighedstype. Når man kender sin egen type og sine præferencer, får man et større perspektiv at tale om sig selv med sine kolleger ud fra. Samtidig får man et dybere kendskab til de andres måde at opfatte verden på og måde at indgå samarbejder.

JTI skaber synergi og styrker samarbejdet

JTI beskriver de grundlæggende forskelle og ligheder mellem mennesker og er således et rigtig godt værktøj, når man ønsker at skabe synergi og styrke samarbejdet i et team. 

 

At have kendskab til sig selv og hvordan man kan arbejde med sit talent og sine ressourcer, uden at gå på kompromis med sit behov for at udfolde sig som menneske, og leve det liv man ønsker iøvrigt, er blevet et vigtigt element hos langt de fleste i dag,- og de fleste teams. 

Det handler om at skabe den psykologiske tryghed, der skal til, for at teamet kan udvikle sig. Respekt, åbenhed og tillid er vigtige elementer.

resultatet er innovative, proaktive, glade og dedikerede ledere og medarbejdere  

bottom of page