karriere
kurser 
til virksomheder og sektorer, der hjælper mennesker videre 

 
 

CREATIVE_edited_edited.jpg

Velkommen til 
KURSER inden for 
Karriere & Jobsøgning

Jeg hjælper og inspirerer jeres borgere og kandidater til at få drømmejobbet, så de kan arbejde med det, de elsker og er bedst til, og som bidrager positivt og rigt til både samfundet og deres eget  liv.

Vil du vide mere...
kontakt mig på 40502950 og book et af mine kurser - se mere nedenfor.

Locking Pliers

Kurser

 

Jeg tilbyder kurser og sessioner til organisationer og virksomheder inden for beskæftigelsessektoren; A-kasser, Faglige organisationer, Kommunernes Jobcentre samt private Anden aktører. 

Kurserne er målrettede opsagte og ledige borgere, der skal videre i et nyt job.

 

I KAN VÆLGE MELLEM 9 INSPIRERENDE OG UDBYTTERIGE KURSER INDEN FOR JOBSØGNING & KARRIERE

 

Du kan nemt booke et eller flere af nedenstående kurser inden for jobsøgning eller individuelle møder til samtalen med den ledige borger, når jobkonsulenter eller karriererådgivere er på kursus, ferie, eller er fraværende pga. sygdom

Alle kurser har en varighed af 3 timer inklusiv pauser.

 • Hurtig udrykning 

 • Et valg mellem 9 forskellige inspirerende kurser inden for job & Karriere ELLER undervisning af jeres egne workshops eller kurser

 • 20 års erfaring med rådgivning og undervisning af opsagte og ledige borgere i både offentlig som privat regi 

 • Målrettede og dynamiske individuelle rådgivnings - og coachingsamtaler 

 • Inspirerende og effektiv undervisning i plenum om jobsøgning og karriere 

 • Dokumenteret succes med at få opsagte og ledige i job

 • Empatisk og nærværende tilgang til den opsagte og ledige borger 

 • Mangeårig kendskab til rådgivning af opsagte og ledige borgere på dagpenge / kontakthjælp og syge/dagpenge

 • Stort kendskab til arbejdsmarkedet 

     

Alle workshops har til formål at bidrage til at fremme den enkelte deltagers mulighed for succes i jobsøgningen. 

 

Læs om de enkelte workshops nedenfor.

Alle kurser* har en pris på Dkr. 7995,-  eksklusiv moms.

 

Har du spørgsmål, så kan du kontakte mig på 40502950 eller skrive til mig på barbara@scheelcph.dk.

Velkommen til

De bedste hilsener Barbara

*Kurserne WHO ARE YOU og Fra ARBEJDSMARKED TIL BIDRAGSMARKED med personlighedsprofilerne JTI, Jungs Typologi samt Karrieremodellen, er undtaget.

Kontakt mig for pris.

Tools

 

Kursus 

NYT JOB?

Effektiv, inspirerende & moderne JOBSØGNING

 

Når man skal søge job, er det vigtigt at forberede sig, så man undgår at bruge unødig tid på de forkerte ressourcer og jobsøgningsmetoder.

 

Der er i gennemsnit ca. 14.000 ledige job på Jobindex hver dag! Det siges, at der i gennemsnit er ca. 75 ansøgere pr. job. Det betyder, at der i alt vil være ca. 1. million ansøgere! 

Da kun 14.000 af disse ansøgere bliver tilbudt en stilling, vil der være ca. 986.000 ansøgere, der får afslag på det job, de søger!

Der findes ikke een rigtig måde at søge job på, men derimod lige så mange måder, som der er jobsøgende.

På kurset gennemgår jeg alle jobsøgningsprocessens facetter, lige fra afdækning af 'platformen'*, til kendskab til sociale medier, brug af netværk og branding af personlig profil.

Platformen består bl.a. af kompetencer, kvalifikationer og  kompetenceområder, personlige og faglige ressourcer samt værdier og  drive, personlige ønsker og behov, motivationsfaktorer og eventuelle barrierer samt status og økonomiske situation.

Der findes ingen eksperter i jobsøgning. At søge job er en udfordrende disciplin, men samtidig fantastisk spændende, når man vel og mærket sætter jobsøgningen i en struktureret og positiv individuel proces. 

Deltagerne går fra kurset med kendskab til alle jobsøgningsprocessens facetter og en egen afklaret jobsøgningsstruktur.

 

Brush

 

Kursus 

Hvad kan du bidrage med af kompetencer?

 

Kompetenceafklaring – hvad kan jeg, og hvor kan jeg bruge mine kompetencer?

Formelle, uformelle samt ikke formelle kompetencer.

Kompetenceafklaring er første skridt i jobsøgningen. Først når man ved, hvad man kan, og hvor man kan bidrage med sine kompetencer, kan man udfærdige et målrettet og effektivt CV.

Formålet med workshoppen er, at deltagerne bliver afklaret omkring,  hvad han/hun kan tilbyde en kommende arbejdsgiver. Effektiv jobsøgning kræver en afklaret og målrettet kompetenceprofil.

Deltagerne får kendskab til kompetencebegrebet og hvordan deres kompetencer kan beskrives og sættes i spil. Der arbejdes både med de faglige, personlige, mentale og sociale kompetencer.

 

Deltagerne præsenteres for værktøjet, og der tages udgangspunkt i spørgsmålene:

Hvad er mine formelle, uformelle og ikke formelle kompetencer?

Hvad kan jeg?

Hvad er jeg god til?

Hvad er min erfaring fra tidligere jobs?

Hvad er min erfaring fra evt. tidligere uddannelser?

Hvad har jeg lyst til at arbejde med?

Hvad er jeg i stand til at tilbyde en potentiel arbejdsgiver?

Hvor kan mine kompetencer sættes i spil?

 

Der udarbejdes en konkret KOMPETENCEPROFIL.

Mountain Peaks

Kursus

PITCH - Din skarpe elevatortale 

 

Personlig gennemslagskraft. Den ultimative 'pitch'. Skarp, relevant og effektiv! 

Et sjov men meget SERIØST kursus, der sikrer deltagere en skarp, autentisk, relevant og effektiv præsentation af sig selv.

 

Der arbejdes målrettet i et fortroligt rum med at finde den mest præcise præsentation af hver enkelt deltager. Præsentationen må tage 20-60 sekunder.

 

Udbytte: Mange er nervøse for at præsenterer sig og kan have svært ved at forklare deres budskab i korte og præcise vendinger.  Workshoppen giver deltagerne indsigt i, hvordan man præsenterer sig selv, så man med selvtillid, får tydeliggjort de positive og stærke kompetencer man har i en dialog med en evt. kommende arbejdsgiver. 

I et fortroligt rum tages der fat på de argumenter, man  kan træne mod de evt. barrierer, der kan være fra kommende arbejdsgiver, når man som ansøger evt. har en længere ledighedsperiode bag sig.

 

En sikker og nødvendig platform i arbejdet med at komme videre i sin jobsøgning.

Et kursus hvor deltagerne støtter hinanden med positiv feedback og går derfra opløftet og fuld af selvtillid.

 

View from the Window

 

Kursus 

Er der noget i vejen?

 

Personlige blokeringer er årsag til, at mange har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I mange tilfælde er blokeringerne ubevidste, eller helst ikke noget vi taler om. En blokering kan fx være en ubehagelig oplevelse fra en tidligere arbejdsplads, eller en følelse af private hensyn, man bliver nødt til at tage i forhold til sin familie - det kan være transporttid, økonomi o.l.

 

Når man får talt om de konkrete ting, der kan blokere for at komme ud på arbejdsmarkedet, bliver der åbnet for et flow hos den enkelte, og mange finder ud af, at det er mere reglen end undtagelsen at have det sådan, og at de ikke er ene om det. Kurset er en ’øjenåbner’ og handler om deltagernes egne overbevisninger og eventuelle barrierer i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Undskyldninger som, ’alder’ og 'manglende kompetencer' pakkes væk, og der arbejdes med den konkrete barriere hos den enkelte, og hvad man kan gøre for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der arbejdes derudover med af afdække motivations-faktorer og selvledelse, og deltagerne bliver bevidstgjort omkring begreberne frygt og angst. 

 

Udbytte: En ny bevidsthed om mulige egne ubevidste barrierer, og en 'øjenåbner' i forhold til hvad man selv kan gøre for at komme videre.

Mountain Landscape

Kursus

 

WHO ARE YOU? 

Kendskab til sig selv er altafgørende for at få en chance ved jobinterviewet

 

Kender du dig selv? Hvordan fungerer du bedst i hverdagen og på jobbet? Hvordan foretrækker du at arbejde? 

Er du typisk ekstrovert og har brug for mange mennesker omkring dig, eller kan du bedst lide at trække dig tilbage og nyde ensomheden efter en lang dag på jobbet?

Motiveres du af at tage beslutninger ud fra analyser og videnskab, eller kan du bedst lide at tage beslutninger ved at lytte til din intuition og dine følelser? 

 

Kurset handler om de personlige præferencer i forhold til kommunikation og måde at 'bevæge' sig i verden på og med sine omgivelser.

Formålet med kurset er at give deltagerne en større indsigt i egne adfærdsmønstre og signal udadtil samt mulighed for at arbejde med sin personlighed. 

 

JTI - JUNGS TYPOLOGI 

Der tages udgangspunkt i de 16 personlighedstyper fra Jungs Typologi / JTI, og deltagerne tager testen gratis online på nettet.

Herefter diskuteres personlighedstyperne, og deltagerne får mulighed for at få kendskab til både hensigtsmæssige som uhensigtsmæssige adfærdsmønstre ud fra deres egne profiler.

Derudover giver profilerne deltagerne nye ord og begreber om sig selv inden for de personlige kompetencer.

JTI-profilen er et fremragende værktøj til forberedelse og udarbejdelse af både CV, PROFIL, den skriftlige ansøgning, netværksamtalen samt jobsamtalen. 

En spændende dag med personlig indsigt i fokus.

Silver Cutlery

 

Kursus 

Den vigtigste faktor...

NETVÆRK

Netværk er noget af det mest vigtige i jobsøgnings-processen. Over 50% får nyt job via netværk.

 

At kende sit netværk og benytte det på en hensigtsmæssig og konstruktiv måde, er derfor et MUST.

 

Netværk skal varetages med en særlig kompetence. Deltagerne bliver sat ind i kunsten at netværke, og hvad netværket betyder, og hvordan man bruger sit netværk optimalt i en jobsøgningsproces. 

 

Der arbejdes med deltagernes markedsværdi, kompetencer og netværk inden for dennes:

 • Faglige netværk, 

 • Personlige netværk, 

 • Facebook, 

 • LinkedIn, 

 • Instagram 

 

Deltagerne går hjem med hver deres netværksprofil, som de kan arbejde videre med.

 

Et sjovt og udbytterigt kursus.

 

Bridge Over Water

Kursus

 

Din personlige PROFIL

Det målrettede CV og den moderne Profil

 

Et CV er kun brugbart, hvis det signalerer de kompetencer, som den ledige kan og vil benytte fremadrettet og klart og tydeligt matcher det job, der søges.

 

En Profil derimod er en kort og spændende beskrivelse af den lediges fremadrettede ressourcer og kompetencer, målrettet især uopfordrede ansøgninger. 

 

Workshoppen tager udgangspunkt i det helt konkrete indhold et CV og en Profil bør og skal indeholde og giver deltagerne indsigt i, hvor, hvordan og hvornår man differentierer mellem de to dokumenter i jobsøgningsprocessen. 

 

Deltagerne får under workshoppen skabeloner til at arbejde med både CV og Profil.  

 

Målet er et CV og en Profil, som deltageren kan bruge i sin jobsøgning direkte, uanset ledighedsperiode, og som en kommende arbejdsgiver finder relevant og interessant.

Det handler om, at deltageren får skabt såkaldt ejerskab til sit CV og sin Profil.

Sunrise on Matterhorn from Riffelsee

 

Kursus 

Det du skriver, er du ...

ANSØGNINGER

Ansøgningens eneste formål er, at få ansøgeren til samtale.

En ansøgning skal derfor vække opsigt, være interessant og 'spot-on'!

 

Formålet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan udfærdige en motiverende, interessant, målrettet ansøgning tilpasset det job, han/hun søger.

 

Kurset tager udgangspunkt i det konkrete indhold, en ansøgning som minimum bør indeholde, og giver deltageren indsigt i faldgruber samt  hvilke krav, der stilles til en ansøgning.

Selvom det kan være en udfordring at få beskrevet sin motivation og sine kompetencer, bliver skriveprocessen lettere og mere spændende, når man får en klar guide at følge.
Der er do’s and dont’s, når det gælder skriftlige ansøg-ninger, og man skal være opmærksom på at kommunikere, så modtageren forstår ens budskab. 

 

Derudover indeholder kurset en guide til:

 • Skriftlige opfordrede ansøgninger

 • Skriftlige uopfordrede ansøgninger

 • Skriftlige kampagneansøgninger

 • Jobsøgning via netværk

 • Jobsøgning via telefon

 • Jobsøgning via personligt fremmøde

 

Computer Keyboard

Kursus

 

JA TAK - jeg vil gerne have jobbet! 

 

Jobinterviewet 

 

Vil du have jobbet?

Forberedelsen op til jobsamtalen er vigtig. Ønsker du at være den kandidat, de vil tilbyde jobbet, skal du være godt forberedt.

 

Kurset guider deltagerne igennem alle de områder, som en forberedelse kræver, for at man er godt klædt på til et kommende jobinterview.

Det handler lige så meget om, at vide så meget som muligt om virksomheden og branchen, man søger ind i, som at forberede selve samtalen og de spørgsmål man kan blive stillet.

Indsigt i egne styrker og ressourcer er vigtigt, ligesom man skal være forberedt på sin 'historie', og de kompetencer man vil bidrage med fremover i virksomheden.

Adfærd, udstråling og personlig præsentation er samtidig en vigtig del af samtalen.

På kurset gennemgås do's and don'ts, der gennemgås optakt til personlighedstests, og der arbejdes med nogle værktøjer, som kan støtte deltageren til at slippe eventuel nervøsitet i forbindelse med en test eller en jobsamtale.

 

Der arbejdes både i plenum og proces.

 

Clear Water Lake

 

Kursus 

Ansvar & Integritet ...

Selvledelse 

Hvad er selvledelse, og hvorfor er selvledelse vigtig?

Hvad betyder det for os alle, at vi kan tage beslutninger og føle, at vi har kontrollen og bestemmer over vores eget liv?

Hvordan initieres selvledelse, og hvad kræves der af mig, for at jeg kan lede mig selv?

Hvad vil det betyde for mig i mit liv, at jeg tager ansvar og har kontrollen?

På kurset arbejdes der med den enkeltes refleksionsevne og måde at forholde sig til sig selv og sin omverden. 

Emner som personlige roller, autenticitet, integritet, autoritet, indbyrdes relationer samt værdier og respekt gennemgås, og den enkelte får mulighed for at danne sig et billede af, hvilke gennemgående tanker og handlemønstre, der er temaet i hans/hendes liv. 

Der arbejdes med processer og værktøjer, der gør deltageren bevidst om, hvordan han/hun kan ændre uhensigtsmæssige roller til at være positive og fremadrettede hensigtsmæssige i relation  til jobsøgningen.

Et kursus, hvor vi går lidt dybere på de personlige egenskaber og kompetencer.

Hair Comb

Kursus

 

Fra

Arbejdsmarked til Bidragsmarked 

 

Hvad betyder karriere - og det at have et job?

 

Hvad betyder karriere for dig? Bliv afklaret omkring din fremtidige karriere. En øjenåbner!

 

Formålet med kurset er, at give deltagerne indsigt i og kendskab til en helt ny måde at se og vælge karriere på i den 'nye' verden. Fremtidsforskere og futurister taler om, at vi går fra arbejdsmarked til bidragsmarked - hvad betyder det for os? 

 

Den enkelte deltager får mulighed for at sætte sig selv i spil og se på egne præferencer med værktøjet KARRIEREMODELLEN som inspirator.

​Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne refleksioner over begrebet karriere og deres valg af uddannelse og job sammenlignet med nedenstående professores analyse af de definerede 4 karrierebegreber: Ekspert, Lineær, Udvidende, Episodisk.

Professor Michael J. Driver og Dr. Kenneth Brousseau fra University of Southern California har på baggrund af 400.000 individuelle karriereprofiler sat begrebet karriere på dagsordenen og gør op med det gængse karrierebegreb.

Deres forskning giver karrierebegrebet et nyt perspektiv, hvor forståelse for menneskers individuelle karriereretninger og drivkrafter i arbejdslivet er i fokus.

 

Udbytte: en klar og tydelig bevidsthed omkring hvilke motiver der har drevet deltageren hidtil i forhold til karriere, og hvordan denne ser sit valg af fremtidig karriere.

En absolut AHA-oplevelse for de fleste.

 

Wooden Ladder

 

TESTS 

Etik & Fortrolighed

 

Jeg er certificeret i validerede erhvervspsykologiske testværktøjer, og overholder alle etiske og moralske kodeks inden for test og testtilbagemeldinger.

Dit testresultat er ikke 'sandheden'. Målet er, at de spørgsmål du har besvaret, sammen med vores dialog, er med til at give dig en større indsigt i dig selv og din personlighed, dine egne ønsker og drømme, dit adfærdsmønster, måder at agere og kommunikere på, samt hvad der driver dig personlig og fagligt. Derudover er målet, at tale om hvad du kan udvikle af personlige som faglige egenskaber.

En psykologisk personlighedstest er et fundament for en dialog. Alle testresultater er fortrolige, medmindre andet er aftalt på forhånd, og du fx ønsker, at din leder skal kende til dit resultat. 

 

De bedste hilsener

Barbara 

Coffee on Desk

GDPR 
Download
Jeg overholder alle regler inden for persondataforordningen.

Med over 1000 workshops og kurser bag mig og over 8000 individuelle rådgivningsmøder inden for job & karriere, har jeg stor erfaring i at inspirere jobsøgende i at styrke deres mulighed for at lande det næste job. 

 

Ovenstående kurser er målrettet virksomheder inden for beskæftigelsesområdet og deres jobsøgende borgere og kandidater.

Vil du booke et kursus, og har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på 40502950 eller barbara@scheelcph.dk

Jeg vil glæde mig til at tale med dig.

De bedste hilsener

Barbara 

Barbara Maegaard Scheel

Coach, psykoterapeut & karriererådgiver

x- 2-4 BARBARA IMG_2496, kopi 2 2.jpg