top of page
Image by Artem Kniaz

Why Coach Career Dreams

Why coach Career Dreams? 

 

Turning dreams into Reality and Profit

Der er ingen, der gider at blive i en virksomhed, hvor man ikke kan få lov til at bidrage med sit talent og sine ideer. Så finder man et nyt job.

Kritiske kompetencer er efterspurgt. Headhuntere flytter kompetencer fra den ene virksomhed til den anden. Der er ingen, der gider at blive i en virksomhed, hvor man ikke kan få lov til at bidrage med sit talent og sine ideer. Så finder man et nyt job, hvor man kan udvikle sin karriere. 

 

I de fleste organisationer og virksomheder er medarbejderudviklings-samtalen, den såkaldte MUS, samtalen, hvor der kan tales om medarbejderens næste karriereudviklingsstep. HR-eksperter udtaler, at det er vigtigt for værdien af samtalen, at der er et klart mål med samtalen. Det er ikke altid, at dette er en realitet. Den fortrolige MUS opleves ofte som spild af tid*

 

 

De fleste medarbejdere vil hellere holde et møde, der helt konkret handler om deres karrieres fremtid. 

 

I samarbejde med analyseinstituttet Wilke har medlemsorganisationen Krifa adspurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om deres holdning til MUS.

*Resultaterne viser bl.a. at danskerne kalder MUS for tidsspilde:

  • 43 procent svarer, at MUS ikke giver dem værdi

  • 27 procent kalder MUS en sludder for en sladder

  • 53 procent oplever i ringe grad/slet ikke, at MU-samtaler udvikler dem fagligt

  • 32 procent savner fokus på udviklingsmuligheder, 23 procent på fremtidige arbejdsopgaver og 21 procent på trivsel

  • Mere end hver tredje - 37 procent - oplever, at deres leder ikke tager MU-samtalen alvorligt.

 

*indhentet fra Krifa's website/ Artikel 27/7-2021

 

Men det behøver ikke at være tidsspilde - tværtimod! Man kan teste medarbejdernes karrieredrømme inden mødet, og få viden og knowhow der skaber grundlag for den interessante og udviklende samtale - altså med andre ord; en dialog man kan bruge til noget! 

 

En dialog med fokus på, hvad medarbejderen går og drømmer om at arbejde som og med, og en dialog med fokus på, hvilke præferencer medarbejderen har i forhold til sine fremtidige karriereønsker. En dialog om, hvad medarbejderen gerne vil sætte i spil, hvilke ideer han/hun har i forhold til udvikling af virksomheden - og sig selv. En dialog, der handler om, at finde ud af, hvilke faktorer der skal til, for at medarbejderen trives aller bedst og på den måde bidrager til virksomhedens udvikling. En dialog der skaber den ærlige snak.

Virksomheder dropper medarbejderudviklingsamtalen (MUS) , - i stedet inviterer de medarbejderne til one to one samtaler eller konkrete karrieresamtaler.

Businesswoman with Laptop

Every Leader and HR should know some form of coaching skills

Grow Your Vision.

Keep the talented People onboard. Work Successfully with Coaching in Career Development and Competences in Your Company.

 

Internt Kursus til organisationer og virksomheder.

Reference
Udviklings og Forenklings Styrelsen 

Det har været en virkelig god oplevelse at deltage i Barbaras karrierecoachingkursus.
Vi har over flere dage fået en bred viden om feltet og fået mange nye øjenåbnende indsigter – både om vores egne karrierer og om karriere i almindelighed.
 
Dertil kommer, at vi har fået god understøttelse til at tage karrierecoaching i brug i vores egen organisatoriske kontekst med afklaring af rammer såvel som en konkret spørgeguide.
 
Vi har sat stor pris på Barbaras hjælp, og det har fungeret som et solidt fundament for at bringe det i spil i egen organisation.
 

 

Fremtidsforskere og futurister er enige om, at vi går fra arbejdsmarked til bidragsmarked. Vi vil leve vores liv på en ny og meningsfuld måde.

 

scheel copenhagen's kerneydelse er udvikling af ledere og medarbejderes karriere ved at afholde værdifulde, udviklende og indsigtsfulde One to One Karrieresamtaler med ledere og medarbejdere i organisationer og virksomheder. 

 

scheel copenhagen underviser HR konsulenter og ledere i at afholde værdifulde karrieresamtaler med ledere og medarbejdere internt i organisationen.

Kan man 'spinde' guld på ledere og medarbejderes karrieredrømme? Ja, hvis man altså kender deres drømme, og hvis medarbejderene ikke forsvinder fra virksomheden, inden man har nået at spørge til deres talent og udviklingspotentiale!

bottom of page