You have to open your eyes,

before you can see

Velkommen til  

Individuelle sessioner - workshops - Kurser 

Den unikke samtale

den anderledes og effektive samtale med medarbejderen 

 

Rejsen ind i det, der motiverer dig allermest

 

KARRIEREPROFIL

Jeg kender ikke nogen ledere eller medarbejdere, der ikke synes om at tale om dem selv og deres arbejde - og især om de ansvarsområder de har.

Det, vi bruger vores tid på i dagligdagen, i så mange timer, uger, måneder og år, er rigtig vigtigt for de fleste af os.

 

Spørgsmål som, Hvad kan du allerbedst lide ved dit arbejde? og, Hvad kan du lide at bidrage med? Eller, Hvad skal der til, for at du føler, at du bruger dig selv og dine kompetencer på den bedst mulige måde? eller den klassiske, Hvis du skulle beskrive dit drømmejob - hvad vil det så være?, er alle spørgsmål, som vi burde stille os selv og hinanden med jævne mellemrum.

 

Vi drives og trives af motivation og helst i en sammenhæng, hvor vi føler, at vi bidrager. Nogle elsker at lede andre, andre elsker at skabe produktet. Det er fantastisk at se den energi, der skabes hos ledere og medarbejdere, når de laver det, de elsker. Der skabes rum for god kommunikation, venlige beskeder, lytten til hinanden og respekt for holdninger og værdier og de beslutninger der tages. Det er altsammen med til, at der skabes ringe af synergi, og som giver succesfuld forretning.

At have en leder der bl.a. spørger; Hvad trives du med at lave, og hvordan kan jeg hjælpe?, er med til sætte fokus på mig som medarbejder, og jeg får en følelse af, at det, jeg kan og vil bidrage med, er vigtigt.

Samtalen om karrieren er en samtale, der tager medarbejderen med på en rejse ind i sit eget motivations-mønster for at afdække hvilke jobfunktioner og hvilken karriere, medarbejderen har mulighed for at få størst succes i, samt hvad der virkelig motiverer ham eller hende. Målet er, at den medarbejderen får indsigt i sig selv, finder sin rette hylde og er med til at skabe succes ud fra det, der er mest motiverende. Den motiverende og inspirerende samtalen sker på baggrund af en personlighedsprofil / test kaldet Karrieremodellen, som lederen eller medarbejderen har besvaret inden. 

Profilen er udviklet af professor Driver og Dr. Brosseau fra University of Southern California og professor Rikard Larsson og Dr. Katarina Kling fra Lunds universitet. Profilen har stor betydning for mange organisationers succes.

 

Profilen benyttes til ledere og medarbejdere i virksomheder, der vil sætte fokus på deres ansattes kompetencer og motivationsfaktorer og brug af disse. Samtalen, med profilen som inspirationsværktøj, kan også benyttes som et alternativ til den klassiske og obligatoriske MUS eller som del af denne.

Er du leder af et team og ønsker du at forstå, hvad der inspirerer dine medarbejdere til succes, kan du kontakte mig på 40502950 og høre nærmere.

Er du selv interesseret i at kende din egen Karriereprofil, kan du booke en session nedenfor.

 

Session: 2,5 time

Inden vores session modtager du link til en Karriereprofil, som du bedes besvare, inden vi mødes. 

Besvarelsen af din Profil er fortrolig. Det aftales på forhånd, om du ønsker at dele resultatet af din Karriereprofil med din egen leder.

Jeg glæder mig til en inspirerende og spændende samtale med dig. 

BOOK din session her.

 

Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål. Du er meget velkommen, mobil 40502950 eller mail barbara@scheelcph.dk

Jeg vil glæde mig til at tale med dig.

Velkommen til

De bedste hilsener Barbara

 

 

VI DRIVES AF MOTIVATION

Note:

Vi drives og trives af motivation, men langt de fleste af os nøjes med at arbejde for pengenes skyld. Gør vi det for længe, bliver vi trætte, syge og stresset. Vi mistrives og underperformer. Vi risikerer at blive opsagt, fordi vi ikke kan udføre vores arbejdsopgaver som forventet. Og værst af alt; vi kan miste ideen om, hvad vi egentlig har lyst til.

 

Det er vidt forskellige ting i arbejdet, der motiverer os, men ofte har hverken vi eller vores egen leder kendskab til, hvad det er.

Jeg har været med til mange obligatoriske medarbejder-udviklingssamtaler - MUS. Både lederen, jeg selv og medarbejderen har oplevet MUS snarere som en pligtsamtale end en udviklende samtale. Til tider har samtalen ført til konkrete tiltag, der øger kompetenceudviklingen og sætter gang i den fremtidig karriere, men det hører til sjældenhederne. At der ikke kommer noget ud af samtalen, er ofte af det den simple årsag, at der ikke er økonomi i virksomheden til at tilbyde en reel uddannelse, der øger kompetencerne. Andre gange handler det om, at lederen reelt ikke ved, hvilken retning virksomheden strategisk er på vej hen imod, og deraf hvad der er brug for at udvikle! MEN, den mest almindelige årsag er, at medarbejderen ikke selv ved, hvilken retning han eller hun har lyst til at gå i sin karriere. 

 

Det er altså ofte en samtale mellem en leder, der ikke har det strategiske knowhow eller beslutningskompetencen til at gå ind i en kvalificeret dialog med medarbejdere omkring dennes udvikling, og så en medarbejder der er helt uafklaret.

 

Mountain Landscape
Wooden Ladder

 

TESTS 

Etik & Fortrolighed

 

Jeg er certificeret i validerede erhvervspsykologiske testværktøjer og overholder alle etiske og moralske kodeks inden for test og testtilbagemeldinger.

Dit testresultat er ikke 'sandheden'. Målet er, at de spørgsmål du har besvaret, sammen med vores dialog, er med til at give dig en større indsigt i dig selv og din personlighed, dine egne ønsker og drømme, dit adfærdsmønster, måder at agere og kommunikere på, samt hvad der driver dig personlig og fagligt. Derudover er målet, at tale om, hvad du kan udvikle af personlige som faglige egenskaber.

En psykologisk personlighedstest er et fundament for en dialog. Alle testresultater er fortrolige, medmindre andet er aftalt på forhånd, og du fx ønsker, at din leder skal kende til dit resultat. 

Velkommen til

De bedste hilsener Barbara

Coffee on Desk

GDPR 

Download

Jeg overholder alle regler inden for persondataforordningen.

Velkommen til Coaching og Karriererådgivning 

Book en session eller reserver plads på et kursus.

Her på min website kan du læse, hvad jeg tilbyder dig, som privatperson, som leder eller medarbejder. 

Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål. Du er meget velkommen, mobil 40502950 eller mail barbara@scheelcph.dk

Jeg vil glæde mig til at tale med dig.

Velkommen til

De bedste hilsener Barbara

Barbara Maegaard Scheel

Coach & psykoterapeut

x- 2-4 BARBARA  IMG_2496, kopi 2 2.jpg

Læs mere her