Guidelines til dit bevidste lederskab!


GUIDELINES TIL DIT INDRE LEDERSKAB

Sommeren er i gang og ferien står for døren. Når vi holder ferie, lader vi batterierne op. Det giver overskud til, at vi kan tage den indre temperatur.

Vi giver dig 10 punkter, som du kan tage med på ferien. De vil muligvis inspirere dig til, at du yderligere får styrket din bevidsthed og proaktivitet, til måden hvor på du anskuer dit liv, og hvorledes du navigerer dig i dine forskellige livs-områder. Det handler om dit bevidste lederskab.

Rigtig god fornøjelse. Nyd ferien ☺

1. TAG DIN INDRE ’TEMPERATUR’ Gør status. Hvor er du i livet, i jobbet og privat set i forhold til dit indre. Er du ’væk fra’ motiveret eller ”henimod” motiveret? Er du skarp på, hvor du er på vej hen? Er der nogle tanker og følelser, der rumsterer? Hvad er deres budskab til dig? Har du en uforløst udfordring / situation eller et dilemma, der holder dig fast? Er du ved at erkende, at det gamle ikke virker mere, og noget nyt er på vej? Søger du mening?

2. BLIV BEVIDST OM DIT AFSÆT OG DIN KARRIERE Kig tilbage på din karriere helt fra start og frem til i dag. Anerkend din branche-erfaring, dine roller, dine ansvarsområder og de resultater du har skabt! Gør op med ’bare’. Anerkend din indsats og den erfaring det har givet dig!

3. TRÆK LÆRINGEN UD AF DIN HISTORIK Hvad fortæller din historik dig om din personprofil, dine personlige egenskaber og de fagligheder, du har tillært dig? Hvad motiverer dig? Hvad dræner dig? Er der værdidilemmaer? Bliv bevidst om det der skaber din passion. Anerkend din unikness, italesæt den og lad det bundfælde sig i dig. Identificerer du dig primært med din historie, status og dine ydre rammer? Er det tilfældet, må det være tid til, at du også kigger indad?

4. UDFORM DIT ANERKENDELSESSKRIV AF ’HELE DIG’ Udform dit akkumulerede anerkendelsesskriv, hvor du identitetsmæssigt anerkender dit ”hele”, altså alle dine diversiteter. Det vil styrke dit indre helhedsbillede og styrke din gennemslagskraft, når du bringer dig i spil.

5. LIVSOMRÅDER Hvordan hænger dine livsområder, herunder job- og privatliv sammen? Hvilke værdier driver dig i de forskellige livsområder? Er der dilemmaer, der skal afklares?

6. RELATIONER OG NETVÆRK Skab et overblik over dine relationer, kontakter og dem du sparrer med. Formaliser dit netværk på LinkedIn med en levende profil, der løbende opdateres med relevante tiltag.

7. STATUS OG OVERBLIK Set i et større perspektiv; hvad er den ’røde tråd’ i dit liv, og hvor er du på vej hen?

8. STYRKELSE AF DIN ÆGTE IDENTITET Hvor ambitiøs er du i forhold til livet og til jobbet? Hvilken retning opstår, når du anerkender din unikness og dine ægte værdier. Hvad giver mening for dig at tage fat på? Dit formål i livet og i jobbet?

9. PÅ JOBFRONTEN! HVOR ER DU PÅ VEJ HEN? Ønsker du udvikling i jobbet? Ønsker du at søge videre til et andet job? Har du mistet jobbet, eller ønsker du at styrke dine nye jobmuligheder?

10. HANDLINGSPLAN, SPARRING, REDSKABER & PROCES Er du inspireret til at lave en handlingsplan og strategi for din retning? Har du nogle at sparre med og vende ideer og tanker med? Er du bevidst om, at du ved at styrke din egentid og passion styrker din indre navigation? Inkluderer du konstruktive tankeprocesser, meditation, visualisering og mindfulness? Det vil styrke din indre afklaring, fokusering og at tingene lykkes!

Whatever you put your focus on become energized. – Deepak Chopra

Det vil styrke processen, at du tager et stykke papir og skriver ned. Det giver dig et større overblik og mulighed for reflektion. Rigtig god sommer☺

Barbara Scheel & Jesper Møller Ascension Supply Magasin

Læs også...
FORRIGE POSTS 
TIDLIGERE POSTS
SØG
No tags yet.
FOLLOW ME
  • Facebook Basic Square

SCHEEL CPH

Barbara Maegaard Scheel

Kontaktinformationer

Barbara Maegaard Scheel / Scheel Cph - CVR: 20853131

Mail: barbara@scheelcph.dk - Mobil: +45 4050 2950

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

Website by SCHEEL CPH - since 2014 - All rights reserved - Copyright 2019