How to move on & get a new job

DALAI LAMA SAY's

“To be born at all is a miracle -

so what are you doing with your

life?” 

 

 

Individuelle sessioner 

Individuelle sessioner er til dig, der ønsker at få hjælp til at finde et nyt job eller starte selvstændig virksomhed.

Der kan være mange årsager til, at man har brug for hjælp til denne proces.

 

Man er drevet af lysten til at søge nye udfordringer.

 

Det er svært at bevare motivationen i sit nuværende job.

 

Det, man brænder for at arbejde med, er ikke muligt i det job, man har.

Man overvejer stærkt at søge nye udfordringer, men ved ikke hvordan.

 

Man benytter ikke sine kompetencer, og føler sig mere afviklet end udviklet i den stilling, man er ansat i.

 

Frygten for at miste sine kompetencer bliver større dag for dag.

 

Det er en udfordring at få succes med sine arbejdsopgaver, og det kan til tider være svært at slippe angsten for at blive afskediget. 

Man kigger på ledige stillinger i andre virksomheder, men har svært ved at finde modet til at søge dem.

 

Man tvivler på, hvad man egentlig har lyst til, og hvad man overhovedet er dygtig til.

 

Man er for usikker til at skabe overblik og tage nye beslutninger.

 

Man oplever ikke, at man bidrager med noget, der har værdi, og som giver mening.

 

Det er svært at være optimistisk på jobbet, og man frygter, at lederen og kolleger finder ud af, hvordan man har det.

Jobsøgningsprocessen kan føles uoverskuelig, og man ved ikke, hvor man skal starte.

Måske er man allerede igang med at søge nyt job, men bliver ikke kaldt til nogle samtaler!

Man har brug for værktøjer til at søge nyt job på en effektiv og succesfuld måde.

Måske leger man med tanken om at blive selvstændig. 

Man er måske blevet sagt op og måske friststillet.

Flow

 

Når vi laver det, vi elsker og er bedst til, skaber vi flow og udvikler både os selv og de omgivelser, vi er en del af.

Modsat kan vi opleve usikkerhed, stress og måse endda sygdom, der blokerer for succes og resultater, og hindrer os i at komme videre og leve det liv, vi gerne vil.

 

 

VELKOMMEN TIL 

Karriererådgivning

Erfaringen viser, at professionel rådgivning, coaching og sparring øger mulighederne for at skabe jobåbninger, målrette sit CV og sine ansøgninger, finde retning og motiv, afklare kompetencer, egenskaber og ressourcer, benytte netværk, samt komme til relevante jobinterview og lande et nyt job. 

 

Info

Et Outplacement,- eller Karriererådgivningsforløb varierer fra 3-8 møder. 

Forløbet indeholder 1:1 samtaler, Mobil,- og/eller Skypesessioner.

Et 1:1 møde varer 1 time.

Aftalen om forløbet indgås mellem SCHEEL CPH og dig/ og/ eller din virksomhed, 

hvorefter indholdet af forløbet mål og rammer forventnings-afstemmes med dig på det første møde. 

 

Et forløb er altid et fortroligt forløb mellem dig og Barbara/ SCHEEL CPH.

Læs venligst om privatlivspolitik GDPR her

 

Når du indgår i et Outplacement,- eller Karriererådgivnings-forløb kaldes du kandidat, da du anses som kandidat til et nyt job.

 

Med hensyn til din situation og afhængig af hvor mange møder der indgår i forløbet, arbejdes der med de elementer, som er væsentlige for, at du kommer videre i et nyt job.

 

Læs nedenfor hvilke elementer de individuelle sessioner kan indeholde.

 

Kontakt

For yderligere informationer og booking af forløb.

Kontakt

Din personlige Profil 

CV'et er 'livshistorien' - din såkaldte 'kvalitetssikring', som oplyser om kompetencer, kvalifikationer, tidligere titler og jobfunktioner , arbejdspladser, uddannelser, resultater samt årstal. 

Et CV siger sjældent noget om, hvad du gerne vil arbejde med og kan bidrage med fremadrettet, og hvor!

En stærk PROFIL derimod, er det udtryk - også kaldet signal, - indeholdende de kompetence-områder som du vil fortælle omverdenen (netværk og/eller en potentiel ny arbejdsgiver. red.) at du ønsker at arbejde med og hvorfor!

En Profil er derfor en kort og spændende beskrivelse af dine fremadrettede ressourcer og kompetencer, målrettet især uopfordrede ansøgninger og netværk.

I forløbet er en væsentlig del af forberedelses- og afklaringsfasen at skabe og udarbejde en stærk og målrettet PROFIL. 

 

 

Karriere - Why?

 

Som opsagt leder eller medarbejder og kandidat til et nyt job, betyder afklaringen omkring hvad der motiverer job - og karrieremæssigt den store forskel når det handler om at arbejde effektivt og målrettet med at skabe jobåbninger.

Når man er afklaret omkring, hvad der motiverer en i arbejdet og samtidig finder sine 'drivers' , bliver det nemmere at holde netværksamtaler og jobinterview, og motivationsfaktorerne bliver tydelige for andre. 

 

Det er derfor muligt for dig at tage en personlig Karriereprofil-test, hvor du udfordres positivt i forhold til dine præferencer inden for forskelige karriereretninger. 

 

Der tages udgangspunkt i 4 karrierebegreber: Ekspert, Lineær, Udvidende, Episodisk fra værktøjet Karriere-Modellen af Decision Dynamics. 

Resultatet af profilen giver en spændende og dynamisk måde at se på sig selv og sine karrieremotiver og 'drivers' .

 

Professor Michael J. Driver og Dr. Kenneth Brousseau fra University of Southern California har på baggrund af 400.000 individuelle karriereprofiler sat begrebet karriere på dagsordenen og gør op med det gængse karrierebegreb.

 

Deres forskning giver karrierebegrebet et nyt perspektiv, hvor forståelse for menneskers individuelle karriere-retninger og drivkrafter i arbejdslivet er i fokus. 

 

Omsættelige kompetencer & Kompetenceprofil

 

 

Hvad kan jeg?

Hvad vil jeg?

Hvilke nye kompetencer har jeg?

Hvad er jeg i stand til at tilbyde en potentiel arbejdsgiver?

Hvor kan mine kompetencer bruges og sættes i spil?

 

Kompetenceafklaring er som regel det første skridt i jobsøgningen. Når du ved, hvad du kan og vil, og hvor dine kompetencerne kan sættes i spil, kan et målrettet og brugbart CV og en spændende, målrettet Profil udfærdiges.

En komplet Kompetenceprofil er derfor det første step i processen mod jobsøgningen.  

Der arbejdes både med de formelle, uformelle, ikke-formelle, faglige, personlige, mentale og sociale kompetencer. 

 

Personlige egenskaber

 

 

Hvor godt kender du dig selv? Hvordan fungerer du bedst i hverdagen og på jobbet? Hvordan foretrækker du at arbejde?

 

Har du brug for mange mennesker omkring dig, eller kan du bedst lide at trække dig tilbage og nyde ensomheden efter en lang dag på jobbet? 

Motiveres du af at tage beslutninger ud fra analyser og videnskab, eller kan du bedst lide at tage beslutninger ved at lytte til din intuition og dine følelser? 

 

Et godt og effektivt jobsøgningsforløb betyder ofte, at du har taget stilling til dine præferencer i 

forhold til kommunikation og måde at ’bevæge’ dig i verden på sammen med dine omgivelser.

Det er både vigtigt, når du skal udfærdige dit CV, din Profil og dine ansøgninger, men ikke mindst ved netværksmøder og jobinterview.

De 16 personlighedstyper fra Jungs Typologi / JTI, er bl.a. inspirationskilde, når der arbejdes med personlige egenskaber og kompetencer

 

 

Netværk

 

Netværk er en stor del af jobsøgningsprocessen. Rigtig mange virksomheder i Danmark rekrutterer via netværk. 

 

Men for mange kandidater er det at benytte sit netværk en udfordring, og det kan til og med virke grænseoverskridende.

 

Netværk skal derfor varetages med en særlig kompetence, og når du først bliver ‘dus’ med metoden, bliver det i langt de fleste tilfælde en sjov oplevelse, som ofte resulterer i et nyt job. 

I forløbet arbejdes der med, hvordan du bruger dit netværk optimalt i jobsøgningsprocessen. 

 

Der arbejdes med både dit faglige netværk, personlige netværk, og netværk inden for SoMe som Facebook, LinkedIn og Instagram.

 

CV - Målrettet

 

Hvorfor er et godt og målrettet CV så vigtigt?

Et CV er kun brugbart, hvis det signalerer de kompetencer, som du har og vil benytte fremadrettet, og som klart og tydeligt matcher de job, du søger.

Gennem forløbet arbejdes der effektivt med at skabe det effektive, brugbare og matchende CV til både uopfordrede og opfordrede ansøgninger, og der tages stilling de forskellige CV, når du sender ansøgninger.

 

 

Gråzonen?

 

For nogle kandidater er de personlige værdier en gråzone. Og for mange kandidater er netop værdierne svære at definere.

Vi bliver samtidig ofte udfordret på vores værdier, og derfor havner vi tit i et dilemma.

 

Værdiset hænger ofte sammen med kultur og mening med tilværelsen, og jobsøgningen og især netværksmøder og jobinterview bliver lettere, når du kender dit værdiset og kan sætte ord på hvorfor.

Værdier er nemlig tydelige at aflæse i en samtale.

 

 

Den Skriftlige ansøgning

 

Ansøgningens eneste formål er, at få dig til et jobinterview. Din ansøgning skal derfor vække opsigt, være interessant og 'spot-on', og du støttes i processen med at skrive den gode ansøgning.

 

Der er do’s and dont’s, når det gælder skriftlige ansøgninger, og du inspireres til, hvordan du søger job via ;

 

Skriftlige opfordrede ansøgninger 

Skriftlige uopfordrede ansøgninger 

Skriftlige kampagneansøgninger 

Skriftlige ansøgninger til netværk

 

Virksomhedssøgning

 

En stor del af succesfuld jobsøgning handler om at søge uopfordret og at såkaldt ’skabe’ sin egen stilling. Det ikke bare få kandidater, der får et job på denne måde, det er rigtig, rigtig mange!

 

Dette gøres enten via netværk, eller gennem en systematisk og målrettet søgningsproces, hvor du understøttes i at undersøge forskellige brancher og organisationer, hvor dine kompetencer kan sættes i spil. 

 

 

 

Storytelling

 

Hvem er du? Hvad vil du? Og hvad har du lyst til, at andre skal vide om dig? 

 

Det er ikke meningen, at du skal fortælle hele din livshistorie ved et jobinterview, men kender du ikke dine egne værdier og overbevisninger, kan du blive udfordret ved jobsamtalen, og det sker desværre ofte, at samtalen ikke går som planlagt!

Under forløbet får du mulighed for  styrke din bevidsthed omkring din 'historie' så din klare og skarpe ’pitch’ er parat til uforpligtende netværks-møder og jobsamtaler.

 

Pitch

 

PITCH også kaldet ELEVATORTALEN eller DEN PERSONLIGE PRÆSENTATION 

 

Mange kandidater får afslag efter jobsamtalen og ærgrer sig, fordi de har været for nervøse og har haft svært ved at forklare deres budskab i korte og præcise vendinger. 

Du trænes derfor i en  20-60 sekunder lang, skarp og effektiv ’pitch’, der øger chancen, for at du bliver tilbudt jobbet, betragteligt! 

 

Du får mulighed for at tydeliggøre dine positive og stærke kompetencer og være på forkant med de gode argumenter.

 

Jobsamtalen

- interviewet

 

Forberedelsen til jobinterviewet er vigtig!

 

Forløbet klæder dig godt på til et kommende jobinterview. Det handler lige så meget om, at vide så meget som muligt om virksomheden og branchen, du søger ind i, som at forberede selve samtalen og de spørgsmål jobintervieweren kan finde på at stille dig.

Du får indsigt i egne styrker og ressourcer, samt at være forberedt på din ’historie’, og de kompeten-cer du vil bidrage med fremover i stillingen, der søges.

 

Din adfærd, din udstråling, drive og personlig præsentation er derudover vigtigt at være bevidst om.

 

Barrierer

 

Mange kandidater, der er blevet opsagt og/eller  samtidig fritstillet kan have ubevidste blokeringer eller barrierer i forhold til at komme tilbage på arbejds-markedet. 

 

Det er der mange og dybt forskellige årsager til.

 

Oplever du, at du har barrierer eller blokeringer, vil vi under hensyntagen til dit ønske, arbejde med at få afklaret og nedbrudt nogle af disse barrierer, så du får mod på at søge nye udfordringer og finde et nyt og spændende job.

 

 

Rekruttering & Headhunting

 

Det er en udfordring at søge job, hvis man udelukkende søger stillinger, der er slået op eller søger gennem rekrutteringsbureauer og headhuntere.

 

Du rådgives om de forskellige muligheder, og hvordan rekrutteringsbureauer og headhuntere tilgås, så din proces bliver så effektiv og positiv så mulig. 

Hvorfor Karriererådgivning

 

 

Det kan være både udfordrende og ensomt at skabe nye jobmuligheder, hvis man er blevet opsagt, mangler motivation og måske føler sig frustreret.

 

Med ca. 14.000 ledige job på Jobindexhver dag og et gennemsnit på ca. 75 ansøgere pr. job, er der ca.

1. million ansøgere til de 14.000 ledige stillinger! 

Dvs. at ca. 986.000 ansøgere får afslag.

 

Skal man komme i betragtning til et job, er succes-fuld jobsøgning derfor meget mere end udfærdigelse af et CV og en skriftlig ansøgning. 

 

Et Karriererådgivning - eller Outplacementforløb øger dine muligheder for at søge de rigtige stillinger, opnå relevante netværksmøder, udarbejde målrettede materialer som CV, Profil og Ansøgninger, komme til jobinterviews samt takke ja til et nyt ønskejob. 

At miste sit job

 

 

Det er aldrig rart at miste sit job, og slet ikke hvis man er glad for sine kolleger og sin leder og især sine jobfunktioner og den organisation man er en del af.

 

...Og det er de færreste, der har taget stilling til, hvad der skal ske, når det job, de besidder, pludselig forsvinder!

Alligevel bliver det, for langt de fleste, en givende og spændende proces, når man begynder at se sit talent og sine kompetencer med nye øjne og finde nye veje at bruge sig selv på.

PROFIL

KORT OVERBLIK

 

15 år som Karriererådgiver, Coach og Konsulent 

heriblandt hos;

Wise Consulting / WISE GROUP

CFL, Center For Ledelse

AS/3

Konsulenthuset ballisager

Rudersdal Kommunes INITIATEK

Job Vision

 

10 år som Karriererådgiver, Coach, Underviser & Forfatter i SCHEEL CPH

 

5 år som Direktør i Skandinavisk Biopatisk Selskab 

Barbara Scheel

'Barbara giver en meget personlig rådgivning, hvor tilgangen altid er med fokus på det konstruktive og løsningsorienterede. 

 

Med hendes store livserfaring og mange professionelle kompetencer evner hun på bedste vis at kunne sætte sig i andres sted for bedre at kunne yde optimal og anvendelig rådgivning og sparring. Som modtager af hendes rådgivning er man i trygge hænder.

 

Jeg oplever, at Barbara har uendelig mange resourcer og værktøjer, som hun kan tage i brug, så næsten alle situationer, problemstillinger og tilstande kan drejes i en positiv og konstruktiv retning. 

 

En væsentlig egenskab ved Barbara er hendes humør og entusiasme, som er meget smittende på en selv og på en forsamling - og det er med til at få noget kompliceret til at virke enkelt og ukompliceret.'

 

Christian / Chef 

 

 

Reference

'Jeg har været heldig at modtage individuel rådgivning af Barbara.  

Barbaras støtte og rådgivning har været afgørende for mig i forbindelse med opstart af min selvstændige virksomhed.

Ikke bare ved at lytte og opmuntre mig men også ved at kunne gøre mig opmærksom på de faldgrupper der måtte være, ved at vise en ægte engageret interesse.

Barbara har en meget entusiastisk energi, den er meget opløftende, især i en proces hvor man som menneske har brug for sparring og vejledning for at komme seriøst videre.

Som instruktør og vejleder i sine workshops er Barbara fantastisk med sin smittende energi. Man lytter intenst med og får utroligt meget med sig.

 

Både i fælles forum og i personlig rådgivning er Barbara nærværende og meget ægte.

Tak for det!'

Birgitte / Selvstændig erhvervsdrivende

 

Reference

ET PAR UDTALELSER

SCHEEL CPH

Barbara Maegaard Scheel

Kontaktinformationer

Barbara Maegaard Scheel / Scheel Cph - CVR: 20853131

Mail: barbara@scheelcph.dk - Mobil: +45 4050 2950

Øvrige oplysninger 

Nordea Bank- Lyngby Afdeling - Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby

Konto: Reg. 2252 / Kontonr. 6279452540

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

Website by SCHEEL CPH - since 2014 - All rights reserved - Copyright 2019