HOW TO GET A NEW JOB

 

 

VELKOMMEN  TIL

OUTPLACEMENT 

 

BILLEDE FORSIDE KURSUS 2019 .png

Det er de færreste, der har taget stilling til, hvad der skal ske, når det job, de besidder, pludselig forsvinder. Derfor får mange tilbudt et Outplacementforløb i forbindelse med opsigelse af deres job, for at få hjælp til at komme videre i sit arbejdsliv og karriere. 

Det er aldrig rart at miste sit job, og slet ikke hvis man er glad for sine kolleger og sin leder og især sine jobfunktioner og den organisation man er en del af.

Alligevel bliver det, for langt de fleste, en givende og spændende proces, når man i et Outplacementfotløb begynder at se sit talent og sine kompetencer med nye øjne og finde nye veje at bruge sig selv på.

 

 

VELKOMMEN TIL 

Outplacement

Erfaring viser, at professionel rådgivning, coaching og sparring øger mulighederne for at skabe jobåbninger, målrette sit CV og sine ansøgninger, finde retning og motiv, afklare kompetencer, egenskaber og ressourcer, benytte netværk, samt komme til relevante jobinterview og lande et nyt job. 

 

Info

 

Et Outplacementforløb varierer fra 3-8 møder. 

Forløbet indeholder 1:1 samtaler, Mobil,- og/eller Skypesessioner.

Et 1:1 møde varer 1 time.

En leder eller medarbejder, der indgår i et Outplacementforløb kaldes kandidat, da personen anses som kandidat til et nyt job.

 

Aftalen om Outplacementforløbet indgås mellem SCHEEL CPH og virksomheden, hvorefter indholdet af forløbet mål og rammer forventningsafstemmes med kandidaten selv på det første møde. 

Et Outplacementforløb er et fortroligt forløb mellem kandidaten og SCHEEL CPH.

Læs venligst om privatlivspolitik GDPR her

 

Booking af forløb samt pris 

KONTAKT  

 

Indhold

 

Det er forskelligt, hvordan den enkelte kandidat oplever den nye situation. Nogle kandidater oplever frustration og vrede ved en opsigelse, mens andre føler det som en stor lettelse og ser opsigelsen som en kærkommen og spændende mulighed for at komme videre.

Med hensyn til den enkelte kandidats situation og afhængig af hvor mange møder der indgår i Outplacementforløbet, arbejdes der med de elementer, som er væsentlige for, at kandidaten kommer videre i et nyt job.

Den personlige PROFIL 

Karriere –WHY? Personlighedstest / Karriereprofil / Decision Dynamics 

Storytelling–personlig branding

Netværk

Barrierer i jobsøgningsprocessen 

Kultur, Værdier og Mening

Kompetenceafklaring

Virksomhedssøgning

Hvordan søge via rekruttering og headhunting

Udarbejdelse af et målrettet og brugbart CV

Den skriftlige ansøgning

Pitch –Elevatortalen - Den personlige præsentation

Jobinterview –Forberedelse 

Selvledelse i jobsøgningsprocessen - hvordan arbejde effektivt i forløbet 

Læs mere om de forskellige temaer nedenfor.

Den personlige Profil 

CV'et er 'livshistorien' - kandidatens såkaldte 'kvalitetssikring', som oplyser om kompetencer, kvalifikationer, tidligere titler og jobfunktioner , arbejdspladser, uddannelser, resultater samt årstal. 

Et CV siger sjældent noget om, hvad kandidaten gerne vil arbejde med og kan bidrage med fremadrettet, og hvor

En stærk PROFIL derimod, er det udtryk - også kaldet signal, - indeholdende de kompetenceområder som kandidaten vil fortælle omverdenen (netværk og/eller en potentiel ny arbejdsgiver. red.) at han/hun ønsker at arbejde med og hvorfor.

En Profil er derfor en kort og spændende beskrivelse af kandidatens fremadrettede ressourcer og kompetencer, målrettet især uopfordrede ansøgninger og netværk.

I Outplacementforløbet er en væsentlig del af forberedelses- og afklaringsfasen at skabe og udarbejde en stærk og målrettet PROFIL. 

 

Omsættelige kompetencer & Kompetenceprofil

 

 

Hvad kan jeg?

Hvad vil jeg?

Hvilke nye kompetencer har jeg?

Hvad er jeg i stand til at tilbyde en potentiel arbejdsgiver?

Hvor kan mine kompetencer bruges og sættes i spil?

 

Kompetenceafklaring er som regel det første skridt i jobsøgningen. Når kandidaten ved, hvad han/hun kan og vil, og hvor kompetencerne kan sættes i spil, kompetencer, kan et målrettet og brugbart CV og en spændende, målrettet Profil udfærdiges.

En komplet Kompetenceprofil er derfor det første step i jobsøgningen.  

Der arbejdes både med de formelle, uformelle, ikke-formelle, faglige, personlige, mentale og sociale kompetencer. 

 

Personlige egenskaber

 

 

Hvor godt kender du dig selv? Hvordan fungerer du bedst i hverdagen og på jobbet? Hvordan foretrækker du at arbejde?

 

Har du brug for mange mennesker omkring dig, eller kan du bedst lide at trække dig tilbage og nyde ensomheden efter en lang dag på jobbet? 

Motiveres du af at tage beslutninger ud fra analyser og videnskab, eller kan du bedst lide at tage beslutninger ved at lytte til din intuition og dine følelser? 

 

Et godt og effektivt jobsøgningsforløb betyder ofte, at kandidaten har taget stilling til sine præferencer i forhold til kommunikation og måde at ’bevæge’ sig i 

verden på sammen med sine omgivelser.

Det er både vigtigt, når kandidaten skal udfærdige sit CV, sin Profil og sine ansøgninger, men ikke mindst ved netværksmøder og jobinterviews.

De 16 personlighedstyper fra Jungs Typologi / JTI, er bl.a. inspirationskilde, når der arbejdes med personlige egenskaber og kompetencer

 

 

CV - Målrettet

 

Hvorfor er et godt og målrettet CV så vigtigt?

Et CV er kun brugbart, hvis det signalerer de kompetencer, som kandidaten har og vil benytte fremadrettet, og som klart og tydeligt matcher det job, der søges. 

Gennem Outplacementforløbet arbejdes der effektivt med at skabe det effektive, brugbare og matchende CV til både uopfordrede og opfordrede ansøgninger, og der tages stilling de forskellige CV, når kandidaten sender ansøgninger.

 

 

Pitch

 

PITCH også kaldet ELEVATORTALEN eller DEN PERSONLIGE PRÆSENTATION 

 

 

 

Mange kandidater får afslag efter jobsamtalen og ærgrer sig, fordi de har været for nervøse og har haft svært ved at forklare deres budskab i korte og præcise vendinger. 

Under Outplacementforløbet trænes kandidaten i en  20-60 sekunder lang, skarp og effektiv ’pitch’, der øger chancen for at blive tilbudt jobbet betragteligt! 

 

Kandidaten får mulighed for at tydeliggøre sine positive og stærke kompetencer og være på forkant med de gode argumenter.

 

Din værdier

 

For nogle kandidater er de personlige værdier en gråzone. Og for mange kandidater er netop værdierne svære at definere.

Vi bliver ofte udfordret på vores værdier, og vi havner tit i et dilemma.

 

Værdiset hænger ofte sammen med kultur og mening med tilværelsen, og jobsøgningen og især netværksmøder og jobinterview bliver lettere, når kandidaten kender sit værdiset og kan sætte ord på hvorfor.

Værdier er nemlig tydelige at aflæse i en samtale.

 

 

Rekruttering & Headhunting

 

Det er en udfordring at søge job, hvis man udelukkende søger stillinger, der er slået op eller søger gennem rekrutteringsbureauer og headhuntere.

 

Kandidaten rådgives om de forskellige muligheder og hvordan rekrutteringsbureauer og headhuntere tilgås, så processen bliver så effektiv og positiv så mulig. 

 

Karriere - Why?

 

Som opsagt leder eller medarbejder og kandidat til et nyt job, betyder afklaringen omkring hvad der motiverer job - og karrieremæssigt den store forskel når det handler om at arbejde effektivt og målrettet med at skabe jobåbninger.

Når man er afklaret omkring, hvad der motiverer en i arbejdet og samtidig finder sine 'drivers' , bliver det nemmere at holde netværksamtaler og jobinterview, og motivationsfaktorerne bliver tydelige for andre. 

 

Det er derfor muligt for kandidaten i Outplacementforløbet at tage en personlig Karriereprofil-test, hvor kandidaten udfordres positivt i forhold til sine præferencer inden for forskelige karriereretninger. 

 

Der tages udgangspunkt i 4 karrierebegreber: Ekspert, Lineær, Udvidende, Episodisk fra værktøjet Karriere-Modellen af Decision Dynamics. 

Resultatet af profilen giver en spændende og dynamisk måde at se på sig selv og sine karrieremotiver og 'drivers' .

 

Professor Michael J. Driver og Dr. Kenneth Brousseau fra University of Southern California har på baggrund af 400.000 individuelle karriereprofiler sat begrebet karriere på dagsordenen og gør op med det gængse karrierebegreb.

 

Deres forskning giver karrierebegrebet et nyt perspektiv, hvor forståelse for menneskers individuelle karriere-retninger og drivkrafter i arbejdslivet er i fokus. 

 

 

Storytelling

 

Hvem er du? Hvad vil du? Og hvad har du lyst til, at andre skal vide om dig? 

 

Det er ikke meningen, at kandidaten skal fortælle hele sin livshistorie ved et jobinterview, men kender man ikke sine egne værdier og overbevisninger, kan man blive udfordret ved jobsamtalen, og det sker desværre ofte, at samtalen ikke går som planlagt!

I Outplacementforløbet får kandidaten mulighed for  styrke sin bevidsthed omkring sin 'historie' så den klare og skarpe ’pitch’ er parat til uforpligtende netværksmøder og jobsamtaler.

 

Netværk

 

Netværk er en stor del af jobsøgningsprocessen. Rigtig mange virksomheder i Danmark rekrutterer via netværk. 

 

Men for mange kandidater er det at benytte sit netværk en udfordring, og det kan til og med virke grænseoverskridende.

 

Netværk skal derfor varetages med en særlig kompetence, og når kandidaten først bliver ‘dus’ med metoden, bliver det i langt de fleste tilfælde en sjov oplevelse, som ofte resulterer i et nyt job. 

 

I Outplacementforløbet arbejdes der med, hvordan kandidaten bruger sit netværk optimalt i jobsøgningsprocessen. 

 

Der arbejdes med både det faglige netværk, personlige netværk, og netværk inden for SoMe som Facebook, LinkedIn og Instagram.

 

Barrierer

 

Mange kandidater, der er blevet opsagt og/eller samtidig fritstillet kan have ubevidste blokeringer eller barrierer i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. 

 

Det er der mange og dybt forskellige årsager til.

 

Under hensyntagen til kandidatens ønske, arbejdes der med at få afklaret og nedbrudt nogle af disse barrierer, så kandidaten får mod på at søge nye udfordringer og finde et nyt og spændende job.

 

 

Den Skriftlige

ansøgning

 

Ansøgningens eneste formål er, at få kandidaten til et jobinterview. En ansøgning skal derfor vække opsigt, være interessant og 'spot-on', og kandidaten støttes i processen med at skrive den gode ansøgning.

 

Der er do’s and dont’s, når det gælder skriftlige 

ansøgninger, og kandidaten inspireres til  hvordan der søges job via ;

 

Skriftlige opfordrede ansøgninger 

Skriftlige uopfordrede ansøgninger 

Skriftlige kampagneansøgninger 

Skriftlige ansøgninger til netværk

 

Virksomhedssøgning

 

En stor del af succesfuld jobsøgning handler om at søge uopfordret og at såkaldt ’skabe’ sin egen stilling. Det ikke bare få kandidater, der får et job på denne måde, det er rigtig, rigtig mange!

 

Dette gøres enten via netværk, eller gennem en systematisk og målrettet søgningsproces, hvor kandidaten understøttes i at undersøge forskellige brancher og organisationer, hvor kompetencerne kan sættes i spil. 

 

 

 

Jobsamtalen

- interviewet

 

Forberedelsen til jobinterviewet er vigtig!

 

Outplacementforløbet klæder kandidaten godt på til et kommende jobinterview. Det handler lige så meget om, at vide så meget som muligt om virksomheden og branchen, man søger ind i, som at forberede selve samtalen og de spørgsmål jobintervieweren kan finde på at stille kandidaten.

Kandidaten får indsigt i egne styrker og ressourcer, samt at være forberedt på sin ’historie’, og de kompetencer han/hun vil bidrage med fremover i stillingen, der søges.

 

Adfærd, udstråling, drive og personlig præsentation er derudover vigtigt at være bevidst om.

Hvorfor Outplacement?

 

 

Det kan være både udfordrende og ensomt at skabe nye jobmuligheder, hvis man er blevet opsagt, mangler motivation og måske føler sig frustreret.

 

Med ca. 14.000 ledige job på Jobindexhver dag og et gennemsnit på ca. 75 ansøgere pr. job, er der ca.

1. million ansøgere til de 14.000 ledige stillinger! 

Dvs. at ca. 986.000 ansøgere får afslag.

 

Skal man komme i betragtning til et job, er succes-fuld jobsøgning derfor meget mere end udfærdigelse af et CV og en skriftlig ansøgning. 

 

Et Outplacementforløb øger kandidatens muligheder for at søge de rigtige stillinger, opnå relevante netværksmøder, udarbejde målrettede materialer som CV, Profil og Ansøgninger, komme til jobinterviews samt takke ja til et nyt ønskejob. 

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

PROFIL

KORT OVERBLIK

 

15 år som Karriererådgiver, Coach og Konsulent 

heriblandt hos;

Wise Consulting / WISE GROUP

CFL, Center For Ledelse

AS/3

Konsulenthuset ballisager

Rudersdal Kommunes INITIATEK

Job Vision

 

10 år som Karriererådgiver, Coach, Underviser & Forfatter i SCHEEL CPH

 

5 år som Direktør i Skandinavisk Biopatisk Selskab 

Barbara Scheel

Kontakt

SCHEEL CPH

Barbara Scheel

barbara@scheelcph.dk

www.scheelcph.dk

+45 40502950

BAGGRUND

MEd, Master in Adult Learning & Human Resource Development & Competences, Københavns Universitet

 

Lederuddannelse Prolog / CfL Center for Ledelse 

 

PBP, The Personal Business Plan TM v. Bryuant-Langer - Ledelsescoaching

 

Stresskonsulent - certificeret i Psykisk Førstehjælp v. Psykiatrifonden & Trygfonden

 

Familieterapeut / Ålborg Systemisk Uddannelsescenter

 

Psykoterapeut / Psykoterapeutisk center Bülow & Røschke

 

JTI - Jungiansk Typologi - CfL Center for Ledelse - Udvikling

 

Karrieremodellen, Decision Dynamics – CfL Center for Ledelse- Udvikling og rekruttering

 

Decision Styles, Decision Dynamics - CfL Center for Ledelse - Udvikling og rekruttering

 

LEA Leadership Equity Assessment, CfL Center for Ledelse - Optimering og udvikling af ledere og teams

 

Element B, The Human Element - udvikling - CfL Center for Ledelse - Workshop ved optimering og udvikling af ledere

 

BTB Bidrag til bedømmelse, CfL Center for Ledelse - rekruttering

 

OTS Oplæg til samtale, CfL Center for Ledelse - rekruttering

Biopat / Skandinavisk Biopatisk Selskab - Østerlandsk livsfilosofi, naturmedicin samt urter og kost

 

MIND & SPIRIT MENTOR v. Susanne Wexøe - Mindfulness

 

META-SUNDHED v. Lars Mygind - Stressrelease

 

TFT Tankefeltterapi v. Lars Mygind - Stressrelease

Teori-U - Kursus, Folkeuniversitetet

 

Mindfulness - Kursus, Folkeuniversitetet

'Vær i føresædet af din energi' v. Brian Nielsson

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

ET PAR UDTALELSER

'Jeg har været heldig at modtage individuel rådgivning af Barbara.  

Barbaras støtte og rådgivning har været afgørende for mig i forbindelse med opstart af min selvstændige virksomhed.

Ikke bare ved at lytte og opmuntre mig men også ved at kunne gøre mig opmærksom på de faldgrupper der måtte være, ved at vise en ægte engageret interesse.

Barbara har en meget entusiastisk energi, den er meget opløftende, især i en proces hvor man som menneske har brug for sparring og vejledning for at komme seriøst videre.

Som instruktør og vejleder i sine workshops er Barbara fantastisk med sin smittende energi. Man lytter intenst med og får utroligt meget med sig.

 

Både i fælles forum og i personlig rådgivning er Barbara nærværende og meget ægte.

Tak for det!'

Birgitte / Selvstændig erhvervsdrivende

 

Reference

'Jeg har haft stor glæde af Barbara's inspirerende sessioner omkring CV skrivning, kompetenceafklaring, profil og ansøgning samt personlighedstesten.

 

Barbara evner at gøre sessionerne meget relevante og konkrete til det individuelle behov med rigtige eksempler og målrettet den enkelte deltagers forudsætninger. 

 

Personligt blev jeg efterfølgende kaldt til betydeligt flere samtaler og landede mit næste job kort efter.'

Mikael / Leder

 

Reference

'Barbara giver en meget personlig rådgivning, hvor tilgangen altid er med fokus på det konstruktive og løsningsorienterede. 

 

Med hendes store livserfaring og mange professionelle kompetencer evner hun på bedste vis at kunne sætte sig i andres sted for bedre at kunne yde optimal og anvendelig rådgivning og sparring. Som modtager af hendes rådgivning er man i trygge hænder.

 

Jeg oplever, at Barbara har uendelig mange resourcer og værktøjer, som hun kan tage i brug, så næsten alle situationer, problemstillinger og tilstande kan drejes i en positiv og konstruktiv retning. 

 

En væsentlig egenskab ved Barbara er hendes humør og entusiasme, som er meget smittende på en selv og på en forsamling - og det er med til at få noget kompliceret til at virke enkelt og ukompliceret.'

 

Christian / Chef 

 

 

Reference

'Rudersdal Initiatek, i Rudersdal Kommune, var så heldige at vi kunne tilknytte Barbara Scheel som vores faste eksterne karriererådgiver.

 

Gennem 1 ½ år fik over 150 deltagere mulighed for at deltage i de mange spændende workshops, Barbara stod for. De fik tilllige tilbud om individuelle karrieresamtaler med Barbara. Samtlige deltagere var særdeles begejstrede for samarbejdet med Barbara, som formåede at hjælpe alle videre mod nye jobs og nye muligheder.

 

Barbaras faglige og personlige spændvidde er stor. Hun har formået at hjælpe såvel direktører, akademikere, kontorassistenter, flygtninge som ufaglærte.

Barbaras faglighed og professionalisme er indiskutabel. Hun er en af de dygtigste, jeg har mødt i branchen, og hun har en personlig udstråling, som gør at tillid, respekt, åbenhed og ligeværdighed etableres meget hurtigt, hvilket klart er medvirkende til de gode resultater, Barbara opnår.

De mange positive tilbagemeldinger, og især de essentielle resultater i form af at deltagere kom i job, medvirkede til hele projektets store succes.

 

Jeg giver hermed Barbara Scheel mine allerbedste anbefalinger.'

 

Susanne Vænggaard / Chef for Rudersdal Initiatek 

 

Reference

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

'Som individuel karriererådgiver har jeg oplevet Barbara Scheel som lyttende, diskret og tillidsvækkende med udfoldelse af betydelige indlevelsesevner, så man aldrig var i tvivl om det individuelle fokus.

 

Resultatet har følgelig været en palet af mange nyttige værktøjer og indfaldsvinkler til jobsøgning - mange af dem havde man i udgangspositionen aldrig selv haft fantasi til at forestille sig som realistiske; men Barbaras rådgivning bortvejrede enhver tvivl til fordel for fast overbevisning.'
 

Keld /  Medarbejder 

 

Reference

SCHEEL CPH

Barbara Maegaard Scheel

Kontaktinformationer

Barbara Maegaard Scheel / Scheel Cph - CVR: 20853131

Mail: barbara@scheelcph.dk - Mobil: +45 4050 2950

Øvrige oplysninger 

Nordea Bank- Lyngby Afdeling - Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby

Konto: Reg. 2252 / Kontonr. 6279452540

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

Website by SCHEEL CPH - since 2014 - All rights reserved - Copyright 2019