KURSUS

 KARRIERERÅDGIVER 

HOW TO WORK AS A CAREER COUNSELLOR

“Den vigtigste kompetence er din empati!

-Resten er ren praktik!” 

 

—  Barbara, Karriererådgiver

 

 

Kursus

Maj

Karriererådgiver 

 

Når man opsøger en karriererådgiver, er det fordi man har brug for

hjælp til at komme videre i sit arbejdsliv!

 

I de fleste tilfælde er det fordi, man er blevet opsagt eller selv ønsker at søge nye udfordringer.

 

Uanset årsagen er det vigtigt, at resultatet af processen bliver så succesfuld som mulig. 

Derfor skal den konsulent, man rådgives af, have de rette kompetencer og værktøjer!

Kurset Karriererådgiver giver dig værktøjer til at styrke dine muligheder for at arbejde med mennesker, der skal videre i deres job og karriere.

 

 

 

 

 

VELKOMMEN til

Kurset

Karriererådgiver 

 

 

Indhold

 

 

På kurset får du de nyeste temaer inden for karriererådgivning. Du introduceres til helt konkrete metodikker og værktøjer i karriererådgivningsprocessen, heriblandt hvordan du strukturerer et Karriererådgivnings,- samt Outplacementforløb, så de mennesker, du rådgiver, får større mulighed for at omsætte talent, kompetencer, ressourcer og potentialer i et nyt job eller ny karriere.

 

Derudover vil du opnå at udarbejde din egen stærke personlige profil, gennemgå en spændende personlighedstest,- og karriereprofil samt få viden om, hvor og hvordan du kan benytte dine kompetencer.

 

På kurset får du e-bogen Succesfuld Karriererådgivning samt tilhørende Workbook.

 

Dato & Sted

 

 

Kursets varighed er på i alt 9 timer fordelt over 3 moduler. Det næste kursus afholdes på følgende dage;

 

Tirsdag d. 07. maj    kl. 13.00 –16.00

Tirsdag d. 14. maj.   kl. 13.00 –16.00

Tirsdag d. 21. maj    kl. 13.00 –16.00 

 

Der vil imellem modulerne være nogle opgaver, som du skal forberede. 

 

Kurset afholdes i lokalerne REPUBLIKKEN Vesterbrogade 6, 1620 København V

 

Overblik

 

På kurset bliver du introduceret til elementerne i den moderne jobsøgning. 

 

Din rolle som Karriererådgiver

Kandidaten –hvem er det?

Jobsøgningsprocessen fra A-Z

Strukturering af Karriererådgivnings –samt Outplacementforløb

Karriere –WHY?

Den personlige PROFIL

Storytelling–personlig branding 

Netværk

Barrierer i jobsøgningsprocessen

Kultur, Værdier og Mening

Kompetenceafklaring

Virksomhedssøgning

Rekruttering & Headhunting

Målrettet og brugbart CV

Den skriftlige ansøgning

Pitch –Elevatortalen - Den personlige præsentation

Jobinterview –sådan forbereder du kandidaten

Selvledelse i jobsøgningsprocessen 

Læs mere om de forskellige temaer nedenfor.

 

 

Overblik

 

På kurset bliver du introduceret til elementerne i den moderne jobsøgning. 

 

Din rolle som Karriererådgiver

Kandidaten –hvem er det?

Jobsøgningsprocessen fra A-Z

Strukturering af Karriererådgivnings –samt Outplacementforløb

Karriere –WHY?

Den personlige PROFIL

Storytelling–personlig branding 

Netværk

Barrierer i jobsøgningsprocessen

Kultur, Værdier og Mening

Kompetenceafklaring

Virksomhedssøgning

Rekruttering & Headhunting

Målrettet og brugbart CV

Den skriftlige ansøgning

Pitch –Elevatortalen - Den personlige præsentation

Jobinterview –sådan forbereder du kandidaten

Selvledelse i jobsøgningsprocessen 

Læs mere om de forskellige temaer nedenfor.

 

Hvis du vil have brochuren tilsendt i din mailbox, klikker du blot HER.

 

Du kan også fortsætte med at scrolle her på siden - så kan du læse mere om kursets indhold og længde.

Er du mest interesseret i at finde ud af, hvor meget du skal investere for at øge dine muligheder for at arbejde som karriererådgiver - så gå direkte til bunden af siden. 

 

Har du spørgsmål så send mig en mail - så kontakter jeg dig hurtigst muligt. 

 

 

 

BAGGRUND

 

Med over 6000 rådgivningssessioner og mere end 1000 workshops bag sig, har Barbara udviklet Kurset Karriererådgiver, der har til formål, at give andre rådgivere, vejledere og coaches værktøjer til at arbejde med mennesker, der har brug for hjælp til at finde et nyt job, en ny karriere eller starte selvstændig virksomhed. 

Hun er optaget af work-life balance og inspireres af hver enkelt menneskes unikke historie, måden hvorpå vi arbejder, motiveres og bidrager i et konstant foranderligt arbejdsmarked. 

Barbara har skrevet e-bogen Succesfuld Karriererådgivning, er medforfatter til bogen 'Kan du mere end det?' samt Magasinet ASCENSION SUPPLY, og på sin blog giver hun ledere og medarbejdere inspiration og input til nytænkning og udvikling.

Læs Barbara's Profil her

 

Din rolle som Karriererådgiver & jobkonsulent

 

Din rolle som karriererådgiver er vigtig. 

Som rådgiver for mennesker der skal videre i deres jobliv og karriere, har du en helt særlig rolle, hvor du både skal kunne rådgive, sparre, coache og vejlede, og altsammen i en særlig fokuseret kontekst. 

 

På kurset introduceres du til rollen og de mange ’kasketter’, etik og moral og ikke mindst det professionelle mindset, du forventes at have, når du arbejder med mennesker, som kommer fra vidt forskellige baggrunde og brancher, og har hver deres erfaring og oplevelser med sig - og ikke mindst hver deres ønskedrøm om et job.

 

Kandidaten - hvem er det? 

De mennesker der indgår i et karriererådgivningsforløb kaldes KANDIDATER, fordi de er kandidater til et potentielt nyt job. 

De fleste kandidater er enten opsagte, fritstillet og/eller ledige tilmeldt deres A-kasse og jobcenter eller har selv sagt deres stilling op og ønsker nye udfordringer.

 

Hver eneste kandidat kræver sin egen opmærksomhed, og det er forskelligt, hvordan kandidaterne oplever den nye situation. Nogle kandidater oplever frustration og vrede ved en opsigelse, mens andre føler det som en stor lettelse og ser opsigelsen som en kærkommen og spændende mulighed for at komme videre.

 

På kurset introduceres du til det fokus rådgivningen har for opsagte og jobsøgende kandidater samt den indledende samtale, hvor du sammen med kandidaten forventningsafstemmer behov og mål med forløbet. 

Struktur - Processen fra A-Z 

 

Kurset giver dig overblikket over, hvordan du strukturer et forløb fra A-Z, samt hvor og hvordan du skal holde dit fokus.

 

Med ca. 14.000 ledige job på Jobindex hver dag og et gennemsnit på ca. 75 ansøgere pr. job, er der ca. 1. million ansøgere til de 14.000 ledige stillinger! Dvs. at ca. 986.000 ansøgere får afslag.

Skal kandidaten komme i betragtning til et job, er succesfuld jobsøgning derfor meget mere end udfærdigelse af et CV og en skriftlig ansøgning. 

 

Et Karrriererådgivningsforløb eller Outplacement-forløb øger kandidatens muligheder for at søge de rigtige stillinger, opnå relevante netværksmøder, udarbejde målrettede materialer som CV, Profil og Ansøgninger, komme til jobinterviews samt takke ja til et nyt ønskejob. 

 

Karriererådgivning er med andre ord et fantastisk værktøj!

 

MEN det kræver et struktureret, forventningsafstemt og målrettet tilrettelagt forløb.

 

KARRIERE - Why?

 

 

Hvad betyder begrebet karriere? Og hvorfor taler vi om Karriere?

Som karriererådgiver er det essentielt, at du har taget stilling til, hvad begrebet betyder for dig, og hvilke motiver der ligger til grund for dine tidligere valg af uddannelse og job samt nuværende og fremtidige 

karrierevalg. Du skal kende din egen platform, når du skal rådgive andre.

 

Vi er alle forskellige og motiveres af forskellige typer jobs og karrierer. Kurset giver dig indsigt i og kendskab til en helt ny måde at se og vælge karriere på og der tages udgangspunkt i de definerede 4 karrierebegreber: Ekspert, Lineær, Udvidende, Episodisk fra værktøjet KARRIERE-MODELLEN af Decision Dynamics.

 

På kurset får du mulighed for at se på dine egne præferencer for karriere med værktøjet som inspirator.

 

 

Professor Michael J. Driver og Dr. Kenneth Brousseau fra University of Southern California har på baggrund af 400.000 individuelle karriereprofiler sat begrebet karriere på dagsordenen og gør op med det gængse karrierebegreb.

 

Deres forskning giver karrierebegrebet et nyt perspektiv, hvor forståelse for menneskers individuelle karriere-retninger og drivkrafter i arbejdslivet er i fokus. 

 

 

Personlig Profil

 

 

Hvor godt kender du dig selv? Hvordan fungerer du bedst i hverdagen og på jobbet? Hvordan foretrækker du at arbejde?

Har du brug for mange mennesker omkring dig, eller kan du bedst lide at trække dig tilbage og nyde ensomheden efter en lang dag på jobbet? 

Motiveres du af at tage beslutninger ud fra analyser og videnskab, eller kan du bedst lide at tage beslutninger ved at lytte til din intuition og dine følelser? 

 

Det er en væsentlig del af et karriererådgivningsforløb, at kandidaten tager stilling til sine præferencer i forhold til 

kommunikation og måde at ’bevæge’ sig i verden på sammen med sine omgivelser.

Det er både vigtigt, når kandidaten skal udfærdige sit CV, sin Profil og sine ansøgninger, men ikke mindst ved netværksmøder og jobinterviews.

 

Med god spørgeteknik kan du komme langt og støtte kandidaten i nye indsigter om sig selv.

 

Derudover kigger vi på de 16 personlighedstyper fra Jungs Typologi / JTI, som kan benyttes som inspiration, når der arbejdes med personlige egenskaber og kompetencer

 

 

KOMPETENCER

- Omsættelige kompetencer & Kompetenceprofil

 

 

Hvad kan jeg?

Hvad vil jeg?

Hvilke nye kompetencer har jeg?

Hvad er jeg i stand til at tilbyde en potentiel arbejdsgiver?

Hvor kan mine kompetencer bruges og sættes i spil?

 

Kompetenceafklaring er det første skridt i jobsøgningen. Når kandidaten ved, hvad han/hun kan og vil, og hvor kandidaten kan bidrage med sine kompetencer, kan han/hun begynde at udfærdige et målrettet og brugbart CV og en spændende, målrettet Profil.

En komplet Kompetenceprofil er derfor det første step i jobsøgningen.  

 

Du introduceres til begrebet KOMPETENCE og får kendskab til kompetencebegrebet, og hvordan du hjælper kandidaten med at afdække og beskrive kompetencer, samt hvordan disse kan sættes i spil.

 

Der arbejdes både med de formelle, uformelle, ikke-formelle, faglige, personlige, mentale og sociale kompetencer, og du 

 får et værktøj, som er basis for udfærdigelse af både CV og Profil.

 

PITCH

 

PITCH også kaldet Elevatortalen eller Den Personlige Præsentation.

Mange kandidater får afslag efter jobsamtalen og ærgrer sig, fordi de har været for nervøse og har haft svært ved at forklare deres budskab i korte og præcise vendinger. 

 

Træning i en 20-60 sekunder lang, skarp og effektiv ’pitch’ øger chancen for at blive tilbudt jobbet betragteligt! 

På kurset får du indsigt i, hvordan du rådgiver kandidaten i at præsentere sig selv, så han/hun i en jobsamtale får tydelig-gjort sine positive og stærke kompetencer og samtidig træner de argumenter, der evt. kan være fra jobintervieweren, 

når man som ansøger måske har en længere ledighedsperiode bag sig.

PITCH’en er et vigtigt værktøj at kunne rådgive i inden for karriererådgivning, og du får naturligvis mulighed for at udarbejde og træne din egen pitch.

 

Den SKRIFTLIGE ansøgning

 

Ansøgningens eneste formål er, at få kandidaten til et jobinterview.  Kandidatens ansøgning skal derfor vække opsigt, være interessant og 'spot-on'! 

Selvom det kan være en udfordring at få beskrevet  motivationen og kompetencerne, bliver skriveprocessen lettere og mere spændende, når kandidaten får en klar guide at følge, og du får lettere ved at give sparring.

 

Du introduceres til  det konkrete indhold, en ansøgning som minimum bør indeholde samt til de mange faldgruber, der findes, og hvilke krav der stilles. Der er do’s and dont’s, når det gælder skriftlige ansøgninger, og du får inspiration til, hvordan du kan støtte dine kandidater i at søge job via;

Skriftlige opfordrede ansøgninger 

Skriftlige uopfordrede ansøgninger 

Skriftlige kampagneansøgninger 

Skriftlige ansøgninger til netværk

 

CV & PROFIL - Målrettet

 

Hvorfor er et godt og målrettet CV så vigtigt?

Hvad skal man med en Profil?

Hvad er forskellen på et CV og en Profil? Og hvornår bruger man hvad i sin jobsøgning?

Et CV er kun brugbart, hvis det signalerer de kompetencer, som kandidaten har og vil benytte fremadrettet, og som klart og tydeligt matcher det job, der søges.

En Profil derimod er en kort og spændende beskrivelse af kandidatens fremadrettede ressourcer og kompetencer, målrettet især uopfordrede ansøgninger og netværk.

På kurset får du værktøjer til at støtte kandidaten i at arbejde med det helt konkrete indhold i hhv. et CV og en Profil, og hvordan og hvornår man differentierer mellem de to dokumenter i jobsøgningsprocessen.

Du introduceres til, hvordan man udfærdiger et effektivt, relevant, brugbart, målrettet og nutidigt, moderne CV & Profil.

 

 

Storytelling

 

Hvem er du? Hvad vil du? Og hvad har du lyst til, at andre skal vide om dig? 

 

Det er ikke meningen, at kandidaten skal fortælle hele sin livshistorie ved et jobinterview, men kender man ikke sine egne værdier og overbevisninger, kan man blive ud-fordret ved jobsamtalen, og det sker desværre ofte, at samtalen ikke går som planlagt!

 

Storytelling er et af tidens stærke værktøjer inden for promotion og branding, og værktøjet er fremragende, når kandidaten skal blive skarp på at præsentere sig selv. Formålet er at styrke kandidatens selvtillid og selvværd samt være klar og skarp på sin ’pitch’til uforpligtende netværksmøder og jobsamtaler.

 

På kurset introduceres du til begrebet og værktøjet Storytelling, og du vil som deltager arbejde med din egen historie i en spændende proces. 

 

Virksomhedssøgning

 

En stor del af succesfuld jobsøgning handler om at søge uopfordret og at såkaldt ’skabe’ sin egen stilling. Det ikke bare få kandidater, der får et job på denne måde, det er rigtig, rigtig mange. 

 

Dette gøres enten via netværk, eller gennem en systematisk søgningsproces, hvor du som karriererådgiver støtter kandidaten i at undersøge forskellige brancher og organisationer, hvor kandidaten kan sætte sine kompetencer i spil. 

 

På kurset bliver du således introduceret til søgeplatforme, og hvordan du kan støtte kandidaten i at finde både brancher, virksomheder og organisationer samt ledige stillingsopslag.

 

 

Barrierer

 

Mange kandidater, der står i en ledighedssituation, kan have ubevidste blokeringer eller barrierer i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.  Det er der mange og dybt forskellige årsager til.

På kurset får du værktøjer til, hvordan du kan afdække kandidatens overbevisninger og eventuelle barrierer i forhold til at få et nyt job og komme ud på arbejdsmarkedet. 

Værktøjerne sikrer, at undskyldninger som fx tidligere ’finanskrise’, ’alder’ og ’manglende kompetencer’ pakkes væk på en god og empatisk måde, og du bliver præsenteret for modeller, der kan hjælpe kandidaten videre.

Du introduceres derudover til, hvordan du afdækker kandidatens motivationsfaktorer, selvledelse og drive.

 

Netværk

 

Netværk er en stor del af jobsøgningsprocessen. Rigtig mange virksomheder i Danmark rekrutterer via netværk. 

 

Men for mange kandidater er det at benytte sit netværk en udfordring, og det kan til og med virke grænseoverskridende.

Netværk skal derfor varetages med en særlig kompetence, og når man først bliver ‘dus’ med metoden, bliver det for langt de fleste en sjov oplevelse, som ofte resulterer i et nyt job. 

Du får viden om, hvad netværk betyder i jobsøgningssammenhæng, og hvordan netværk skal tilgås, og der undervises i kunsten i, hvordan man bruger sit netværk optimalt i en jobsøgningsproces. 

 

Du introduceres til det faglige netværk, personlige netværk, og netværk inden for SoMe som Facebook, 

LinkedIn og Instagram.

 

Du får derudover mulighed for at udarbejde din egen netværksprofil.

 

Værdier

- en gråzone?

 

Er du den, de kender? 

 

For nogle er de personlige værdier en gråzone. Og for mange kandidater er netop værdierne svære at definere.

Som karriererådgiver skal du hjælpe kandidaten med at være knivskarp på kendskabet til sine værdier. 

 

Vi bliver ofte udfordret på vores værdier, og tit havner vi i et dilemma. Værdier hænger som udgangspunkt sammen med kultur og mening med tilværelsen. Værdier er derfor ofte tydelige at aflæse hos kandidaten i en jobsamtale.

 

Med udgangspunkt i, hvordan vi mennesker kommunikerer med hinanden, og hvordan vores adfærd og væremåde fortæller andre, hvad vores værdi-set er, præsenteres du for et værktøj, som introducerer afdækning af værdier hos din kandidat.  

Du får mulighed for at afdække dit eget konkrete værdiset i en sjov men seriøs proces.

 

SELVLEDELSE- i jobsøgningsprocessen

 

Hvad er selvledelse, og hvorfor er selvledelse vigtig? 

Hvad betyder det for os, at vi kan tage beslutninger og føle, at vi har kontrollen og bestemmer over vores eget liv?

Hvordan initieres selvledelse, og hvad kræves der af kandidaten, for at han/hunkan lede sig selv?

Hvad vil det betyde for kandidaten,at han/hun tager ansvar og har kontrollen over sit liv? 

 

På kurset introduceres du til, hvordan du kan arbejde med kandidatens måde at forholde sig til sig selv og sin omverden. Emner som personlige roller, autenticitet, integritet, autoritet, indbyrdes relationer samt værdier og respekt gennemgås.

 

Der arbejdes med processer og værktøjer, der gør kandidaten bevidst om, hvilke roller han/hun har påtaget sig, og hvordan man kan ændre eventuelle uhensigtsmæssige roller til at være positive i jobsøgningssituationen. 

 

JOBSAMTALEN - interviewet

 

SUPER KLAR?

Forberedelsen til jobinterviewet er enorm vigtig!

Du introduceres til, hvordan kandidaten klædes godt på til et kommende jobinterview. Det handler lige så meget om, at vide så meget som muligt om virksomheden og branchen, man søger ind i, som at forberede selve samtalen og de spørgsmål kandidaten kan blive stillet.

Kandidaten skal have indsigt i egne styrker og ressourcer, ligesom kandidaten skal være forberedt på sin ’historie’, og de kompetencer han/hun vil bidrage med fremover i stillingen der søges.

Adfærd, udstråling, drive og personlig præsentation er derudover vigtigt at forholde sig til. 

 

På kurset gennemgås do’s and don’t i en jobsamtale, og du introduceres til at tage fat på ’rollen’ som interviewer.

 

 

Rekruttering & Headhunting

 

Det er en udfordring at rådgive kandidater i at søge job og ny karriere, hvis man ikke ved, hvordan virksomheder og organisationer rekrutterer.

Rekruttering og Headhunting er en særlig disciplin og meget forskellig i både virksomhederne og i de konsulenthuse, der tilbyder ydelsen, og det kan være godt at skabe sig et netværk inden for branchen, men også holde sig ajour med de metoder, der benyttes.

På kurset introduceres du til rekruttering og headhunting og får indsigt i, hvordan du kan holde dig opdateret inden for feltet, så du kan rådgive dine kandidater i selve ansøgningsprocessen på den mest effektive måde.

 

Tilmelding & Pris 

Du tilmelder dig kurset ved at sende en mail til barbara@scheelcph.dk 

Skriv meget gerne et par få linjer om dig selv og din motivation for at deltage i kurset.

Du vil herefter modtage en faktura.

Skriv gerne i mailen hvis du har egen virksomhed og 

fakturaen skal stiles der til.

Du er tilmeldt, når fakturaen er betalt.

 

Din samlede investering for hele kurset er  kr 4.500,- eksklusiv moms.

 

Kurset har en varighed af 9 timer fordelt på 3 moduler

a´ 3 timer.

Prisen indeholder udover kursusdagene; personligheds-test, kursusmateriale/ opgaver til hjemmearbejde, e-bogen Succesfuld Karriererådgivning samt Workbook,

kaffe/the og vand.

 

Jeg glæder mig til at dele nogle udbytterige timer sammen med dig og de øvrige deltagere.

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig på 

+45 40502950 eller barbara@scheelcph.dk

 

 

Mange hilsener Barbara Scheel 

Få tilsendt brochure og se hele programmet der også.

10 stærke grunde 

Her får du 10 STÆRKE grunde til at skifte retning… og øge dine muligheder for at arbejde som Karriererådgiver!

 

1.    Du bliver klogere på livet, fordi du skal! 

Som karriererådgiver skal du hele tiden udvikle dig for at kunne hjælpe andre til at udvikle sig.

Det er kun et spørgsmål om dit eget drive, din entusiasme og dit engagement.  ’You can’t give what you don’t have’.(Wayne D. Dyer) 

 

2.   Verden har SÅ meget brug for dig! AI (kunstig Intelligens) er i gang med at erstatte mange jobfunktioner og kompetencer og organisationer ændrer deres måde at rekruttere ledere og medarbejdere på.

Dygtige og kompetence karriererådgivere bliver vigtige i en tid, hvor menneske skal have hjælp til at finde nye måder at benytte sine kompetencer på.

 

3.    Du får fantastiske kolleger i branchen, som alle er åbne, givende og reflekterende.  - Intet mindre end!

 

4.    Du bliver del af et fag, der er i rivende udvikling – ikke afvikling!

 

5.    Mening!

Langt de fleste mennesker ønsker sig et job, der giver mening. At hjælpe andre med at komme videre i deres liv giver ikke bare dyb mening - det er en gave! 

 

6.    Du får et stort netværk – både i form af kolleger og alle de mennesker du rådgiver, men også de virksomheder du dagligt kommer i kontakt med.  

 

7.    Du kan selv vælge, om du vil være din egen boss eller ansættes. Du får mulighed for at vælge en helt ny karrierevej, som passer ind i dit liv, og den måde du ønsker at arbejde på!

 

8.    Du er dig! At arbejde som karriererådgiver er din personlige kompetence – den kan ingen tage fra dig. Alle karriererådgivere er forskellige og arbejder ud fra hver deres perspektiv, og præcis det faktum gør jobbet meningsfyldt og spændende.

 

9.   Den dag man ligger på sit dødsleje, er det for sent! At have modet til at leve et liv, hvor man er tro mod sig selv og sine ønsker og ikke gør det, som andre forventer af en, er en sikker første plads!   

Er du i tvivl, så læs sygeplejeske og forfatter Bonnie Ware’s bog'Top Five Regrets of the Dying'.! 

 

10.  Hver gang du har en dialog med et andet menneske, sker der noget ’magisk’.  (ref. Steen Hildebrandt)

 

...Åhhhh jo …og så lige den 11. STÆRKE grund;

Din alder er uden betydning!  

 

SCHEEL CPH

Barbara Maegaard Scheel

Kontaktinformationer

Barbara Maegaard Scheel / Scheel Cph - CVR: 20853131

Mail: barbara@scheelcph.dk - Mobil: +45 4050 2950

Øvrige oplysninger 

Nordea Bank- Lyngby Afdeling - Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby

Konto: Reg. 2252 / Kontonr. 6279452540

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

Website by SCHEEL CPH - since 2014 - All rights reserved - Copyright 2019