How to develop and gain succes

KARRIEREUDVIKLING
 

“You are responsible for the energy that you create for yourself, and you are responsible for the energy that you bring to others.” 

 

OPRAH WINFREY

Nogle ledere er bare fantastisk gode!

De får skabt rammerne, så de mål, der er fastlagt, bliver succesfulde.

Alligevel er det ikke uden grund, at mange teams ikke får succes med de ting, de er sat i verden til at skabe!

 

...urealistiske forudsætninger, manglende kompetencer og ingen konkret dialog om mål og forventninger er ofte grunden til at mange...

 

... ikke får lov at bruge sig selv optimalt i jobbet!

...ikke får mulighed for at arbejde med deres passion!

...bliver stresset fordi de ikke kan få succes med deres opgaver!

...bliver bange og kan tilmed få angst fordi de ikke kan klare hverdagen på jobbet!

 

...og føler sig mere afviklet end udviklet! 

...måske endda bliver afskediget!

 

Kan 13 spørgsmål virkelig ændre på dette? 

Det har det gjort for mange! 

- Så måske også for dig som leder, dine medarbejdere

og din virksomhed?

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

VELKOMMEN TIL

LEADERSHIP EQUITY ASSESSMENT 

Det handler om at 'spille' hinanden gode!

 

Resultatet er succesfuld trivsel &

 

målbare resultater i organisationen.

LEATM  er en effektiv og kraftfuld proces der bygger på en surveymåling med 13 spørgsmål samt en teamsession på 3 timer.

En LEATM  måling udvikler både ledere, medarbejdere og hele teamet

Med udgangspunkt i en måling af organisationens 13 vigtigste performanceelementer, får ledere og med-arbejdere identificeret ‘drivers & blockers’, (hvad der hindrer flow og fremgang, salg og succes, samt hvad der fungerer og hvorfor), og gennem en efterfølgende proces styrket empowerment, innovation og udvikling.

Processen facilliteres i samarbejde med leder og medarbejdere i organisationen. 

Kontakt og hør mere om hvordan 13 spørgsmål og 3 timer kan være med til at sikre god og effektiv ledelse samt øge jeres performance og mål.

Info

Leadership Equity Assessment (LEA) er et surveyværktøj, som er udviklet af Psykologerne Bo Lynggaard og Klaus Falkenberg samt ekstern lektor Mikkel Nüssler. 

 

Værktøjet er valideret af Professor Jacob Eskildsen fra Århus Universitet.

Der ligger forskningsmæssig empiri og teori bag LEA heriblandt GALLUP Q 12.

Barbara Scheel er certificeret bruger i Leadership Equity Assessment (LEA).

Kontakt og hør mere om Succes,- og Udviklingsproces LEADERSHIP EQUITY ASSESSEMENT samt hvad investeringen for jer vil være.

  

 

Læs venligst om privatlivspolitik GDPR her

 

 

 

 

Fakta

 

 

 

Verden er i konstant forandring!

 

Projekter og arbejdsopgaver sættes i gang, og vi skal løbe hurtigt for at følge med.

 

Ledere og medarbejdere forsøger ihærdigt at indfri de fastsatte mål og forventninger, men mange lykkes ikke, og organisationerne må sige farvel til med-arbejdere i mangel på resultater. 

 

Udsigten til implementering af Kunstig intelligens (AI) og ’robotificering’ gør sit til, at organisationer og virksomheder løber spidsrod mellem kortsigtede strategier, der ofte har helt urealistiske forudsætninger – og mål!

Og samtidig skriger samme organisationer og virksomheder på de rette kompetencer!​

Det er ikke uden grund, at mange teams ikke får succes med de ting, de er sat i verden til at skabe.

Hvordan skal lederen agere for at få succes?

 

 

Hvorfor LEATM?

 

 

 

Langt de fleste ledere og medarbejdere bliver opsagte pga. manglende resultater i organisationen. 

 

Argumenterne er ofte nedskæringer og nedlæggelse af projekter, afdelinger og jobfunktioner. 

 

I rigtig mange tilfælde fortæller de opsagte ledere og medarbejdere, at især manglende dialog og konkret målsætning var årsagen til, at det var svært for teamet at få succes.

Det er derfor helt naturligt og i tråd med strategien i SCHEEL CPH, at jeg er certificeret i LEADERSHIP EQUITY ASSESSMENT og sammen med samarbejdspartnere tilbyder surveymålingen og den efterfølgende teamprocess. 

Det er fantastisk at opleve, hvor meget hele teamet og den enkelte leder og medarbejder 'rykker' efter en enkelt 3 timers proces. 

Kontakt mig for at høre mere om, hvad en LEA-proces kan gøre for din virksomhed.

Barbara Maegaard Scheel og associerede LEA-partnere.

KONTAKT 

SCHEEL CPH

Barbara Maegaard Scheel

Kontaktinformationer

Barbara Maegaard Scheel / Scheel Cph - CVR: 20853131

Mail: barbara@scheelcph.dk - Mobil: +45 4050 2950

Øvrige oplysninger 

Nordea Bank- Lyngby Afdeling - Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby

Konto: Reg. 2252 / Kontonr. 6279452540

SCHEEL CPH  Barbara Scheel   +45 40502950  barbara@scheelcph.dk   CVR 20853131

Website by SCHEEL CPH - since 2014 - All rights reserved - Copyright 2019